Odebírat newsletter Navigace

RNDr. Václav Cílek

Slavný geolog, klimatolog, publicista, spisovatel, milovník české krajiny, vypravěč a průvodce některými pořady ČT. Přednáší na několika světových univerzitách. S rodiči pobýval v Tanzanii, kde jeho otec pracoval jako geolog. Vystudoval přírodovědeckou fakultu – obor geologie na Univerzitě Karlově v Praze. Od roku 1990 pracoval v Geologickém ústavu Akademie věd ČR a v letech 1994 až 2001 v Centru teoretických studií. Od roku 2004 byl ředitelem Geologického ústavu Akademie věd ČR, ale roku 2012 se rozhodl tento post opustit a vrátit se na místo vědeckého pracovníka, aby se mohl více věnovat odborným výzkumným pracím. Žije v Praze a má dvě dcery, mladší z nich Eliška Cílková je česká hudební skladatelka. Přestože se ve své práci zabývá především popularizací vědy, změnami klimatu a prostředí, vývojem české krajiny a interakcemi mezi přírodou a civilizací, najdeme v jeho knihách přesahy směrem k literatuře, religionistice, filozofii, teologii, výtvarnému umění nebo hudbě všech žánrů.