Odebírat newsletter Navigace

Prof. JUDr. Zdeněk Souček, DrSc.

Odborník na Strategické řízení inovací, Napsal více než 20 podnětných publikací. Mnoho let se zabývá inovacemi ve vztahu ke strategickému řízení. Byl řádným profesorem na VŠE a na dalších univerzitách.  Vystupoval na mnoha mezinárodních konferencích, přednášel na vysokých školách v Německu, Rakousku, Maďarsku, Polsku, Bulharsku, Lotyšsku, Rusku, Itálii, na Kubě i jinde. Navštívil celkem 76 zemí s cílem seznámit se s problematikou řízení podniku. Ovládá několik cizích jazyků.V současné době se zaměřuje především na problematiku strategického řízení podniku a aktivně se účastnil zpracování a implementace těchto strategií mnoha českých i zahraničních podniků. V několika institucích přednáší problematiku strategického řízení na školách MBA , je spoluzakladatelem Moravské vysoké školy Olomouc, majitelem a ředitelem firmy Management Focus, prezidentem Klubu Stratég, členem několika správních a dozorčích rad.