Odebírat newsletter Navigace

Nikdy neplatí buď anebo

Náš formální vzdělávací systém je nastaven tak, aby naučil žáky hledat jedinou správnou odpověď. Většina lidí od dětství do dospělosti automaticky používá tento způsob myšlení. Mám být hodný nebo ničeho a nikoho se nebát? Mám se dobře učit nebo se věnovat sportu? Mám bezvýhradně poslouchat rodiče nebo si jít svou cestou?

Od manažerů často slýchávám výroky, které jsou stejně kategorické a protikladné. Buď je zajímá budoucnost firmy nebo jen současnost, buď jsou výsledky nepříliš dobré, i když se podařila úžasná inovace, nebo budoucnost je buď zářivá nebo cesta do pekel.

Jaké jsou nejčastější protiklady – paradoxy?

·      Snížení nákladů X růst příjmů

·      Zvyšování produktivity X zvyšování přidané hodnoty

·      Vychovávat stávající zaměstnance X nabírat hotové lidi?

·      Globální růst X lokální růst

·      Dodržovat pravidla a řád X improvizace

·      Myšlení tady a teď X strategické myšlení

·      Učení „od sebe“ X „učení se od druhých“

·      Spokojenost zaměstnanců X spokojenost akcionářů X spokojenost zákazníků

·      Zaměření na poslání X zaměření na marži

·      Konkurence X kooperace

·      Logika X kreativita

·      Stabilita X změna

·      Standardizované X individualizované

·      Řízení nástupnictví a výkonnosti

·      Kvantita X kvalita…

Pro úspěch firmy je důležité vyloučit myšlení buď anebo a zavést myšlení v paradoxech – myšlení podle pravidla 80/20, tedy i – i. Podle Dominica Dodda A Kena Favara (The three Tensions: Winning the Struggle to Perform without Compromise) trvalý úspěch v podnikání vyžaduje vylaďování a dosažení obou cílů pěti tenzí:

1. ziskovost – růst

2. výsledky dnes – výsledky zítra

3. výkon společnosti jako celku – výsledky jednotlivých částí

4. nabírat ty nejlepší lidi na trhu – vychovávat a rozvíjet stávající

5. naučit se myslet v paradoxech – uplatňovat Paretovo pravidlo 20/80.

Aby firma prosperovala, musí se neustále ptát, co jsou skutečné a zdánlivé rozpory a co paradoxy. Musí hledat malé příčiny a velké následky podle Paretova pravidla, jak jej popsal Richard Koch. Myšlení buď a nebo nahradit myšlením i – i.

PhDr. Karel Červený, MSc., MBA