Odebírat newsletter Navigace

III. Master session - detail
Syndrom vyhoření

Úvod

Psycholog Pavel Humpolíček Vám pomůže nastavit osobní plán a změnit běžné postoje.

Obsah

Cyklus programů pro manažery –  „Syndrom vyhoření a jak se mu vyhnout“

„Ještě dokončím tenhle projekt a tamten úkol a hned potom změním svůj styl života. Začnu chodit do fitka, zdravě jíst a budu se víc věnovat dětem…“

Kolik let si to říkáte? Tušíte, že byste mohli být na cestě k vyhoření? Plíživě a nenápadně? Chcete to zastavit, než bude pozdě? Syndrom vyhoření postihuje v Německu 25% manažerů a může stát i rok nemocenské a někdy až trvalou invaliditu. Jak nevyhořet je jedním z klíčových témat všech manažerů dnešní doby.

I v krátkém čase můžete změnit celý svůj život, získat lepší kvalitu, cítit se dobře, svobodně a šťastně. Nabízíme Vám velmi užitečný kurz – trénink ochrany psychiky před vyhořením a získání jednoduchých návyků pro zvládání práce a užívání si osobního a rodinného života.

Za tři dny tréninku pod vedením profesionálního psychologa získáte nové vzorce myšlení a chování, které nahradí ty, jež vás mohou vést k absolutnímu vyčerpání a ztrátě motivace.

Co se naučím?

Klíčová témata, se kterými se naučíte pracovat:

  • Naučíte se užitečné techniky, které budete moci aplikovat i na své týmy.
  • Jak získat zdravé sebevědomí, vyrovnanost.
  • Jak se zbavit vnitřních obav.
  • Ochrana před tzv. vyhořením.

Hlavní přínos

Celkem třídenní (2+1) interaktivní a prakticky zacílený seminář zaměřený na konstruktivní strategie zvládání pracovní a osobní zátěže (tzv. stress-management) Vám přinese:

(A) s minimem úsilí dosahovat maximálního pracovního výkonu,

(B) při maximálním pracovním výkonu minimalizovat negativní vlivy na psycho/somatické zdraví a osobní i vztahovou pohodu (tzv. well-being),

(C) efektivně pracovat,  žít naplno a nestat se obětí vyhoření

(D) minimalizovat každodenní – životní i pracovní – nesmysly.

To vše na podkladě dlouholeté praktické/terapeutické zkušenosti a s oporou v neuro/psychologických principech, s minimem odborné terminologie při zachování maximální vědecké korektnosti.

Hravě, lidsky, prakticky – s uplatněním „na vždycky“.

Kdy a kde

TERMÍNCENA v KČ bez dph 21%
29. – 30. listopadu 2018 dvoudenní tréninkový program.

Navazující třetí den v lednu 2019

– upevňující den nových návyků a postojů proti vyhoření, kterým jste se předtím naučili

(konkrétní den dle domluvy na kurzu).

36 000,- (nezahrnuje DPH)
IMPACT HUB, Drtinova 557/10, Praha 5

Trasa

Od  9.00 do 17.00 hod.

Cena zahrnuje drobné občerstvení během dne.

Program

1. den – vstup do problematiky úzkostí, stresu, nejistoty, strachu a začarovaného kruhu, z nějž není úniku. Různá stádia burn out – vyhoření. Pojmenování plíživých příčin, jednoduchá diagnostika stávajícího stavu účastníků a popsání možných perspektiv, co se stane, když nic neudělám a co mohu čekat, když začnu provádět změny krok za krokem. V druhé části dne trénink jednoduchých postupů, které pomohou měnit vzorce chování a nalézt pevnou půdu pod nohama. Probrání osobního nastavení Work Life Balance.

2. den – trénink metod a technik, které detailněji podpoří a upevní rozhodnutí změnit svůj přístup k sobě samému, ke své práci a k rodině. Osobní detailnější nastavení nových vzorců myšlení a chování, osobní doporučení pro každého. Možnost domluvení osobních konzultací s psychologem. Vypracování osobního plánu a závazku uplatňování změny stylu života pro nejbližší měsíce.

3. den – Pokračování v říjnu k zopakování nejdůležitějších principů a prohloubení účinku předchozích tréninků a další upevnění započatých vzorců myšlení a chování.

Garanti programu

PhDr. Pavel Humpolíček, PhD.

Psycholog, lektor a kouč s klinicko-psychologickou aprobací. Působí na Psychologickém ústavu FF MU a v privátní terapeutické praxi. Odborně i lektorsky se zabývá širokým spektrem témat – od neuropsychologie a neurofyziologie, přes forenzní psychologii a psychologickou diagnostiku až po terapii a koučování vrcholových manažerů a sportovců. Díky Karlu Červenému stál u zrodu akreditovaného studia Master of Creativity and Innovations (MCI) a patří ke klíčovým lektorům i v pražském kurzu MBC (Master of Business Creativity), v němž se zaměřuje především na diagnostiku změny úrovně tvořivých schopností a dovedností vlivem tohoto specializovaného vzdělávání. Lektorsky pak MBC přispívá i svou zkušeností s tréninkem imaginace, ochranou proti vyhoření, rozvojem intuice či specifickými možnostmi využívání neuropsychologických principů k rozvoji kreativity.

PhDr. Karel Červený, MSc. MBA

Zakladatel a ředitel vzdělávací agentury Talent Innovation s.r.o. Je expertem na rozvoj inovační kreativity a obecné kreativity. V programech MBA na Cambridge Business School a European School of Business & Management SE vyučuje strategické myšlení a inovační management. Předmětu Inovační management se věnuje také na VŠE v Praze a dále přednáší Podnikový management na Psychologickém ústavu FF MU v Brně. V současné době rozvinul předmět Inovační management pro Vysokou školu Škoda Auto. Je lektorem inovační kreativity, imaginace, manažerské psychologie. Pracoval řadu let jako personální ředitel a rozumí dobře procesům, které pomáhá ve firmách nastavovat.


Chci se registrovat

Zde nám prosím vyplňte Vaše údaje a my se s Vámi spojíme a dořešíme vše potřebné.