Odebírat newsletter Navigace

VIII. Master session - detail
Strategie budoucnosti

Úvod

Milan Zelený, Vladimír Pikora, Andor Šándor, Zdeněk Souček, Tomáš Halík a další špičky ve svých oborech vás provedou pravděpodobnými scénáři vývoje a naučíte se vytvářet vlastní predikce budoucnosti.

Co se naučím

ŘÍZENÍ BUDOUCNOSTI

Naučíte se strategickému myšlení a tvorbě odvážné a reálné strategie pomocí vytváření synergických map a plánovacích scénářů. Díky tomu získáte schopnosti nalézt nové tržní niky, prognózovat vývoj v řadě oblastí a reagovat na ně. Porozumíte nejen průmyslu 4.0, ale také průmyslu 5.0 (nové materiály – bezodpadová výroba) a 6.0 (éra kvantové fyziky). S námi se naučíte vytvořit si scénáře včasného varování pro firmu a  reakce na nenadálé i tušené události. Pomůžeme vám vypracovat „prováděcí manuál“ vaší strategie a vize.

Obsah

V první zahajovací části vás Martina Kociánová spolu s Karlem Červeným uvede do celé problematiky. Aby cyklus prognostických přednášek měl smysl, Karel Červený vás v prvním setkání seznámí s tvorbou plánovacích scénářů strategie budoucnosti, jak k nim vybízí společnost McKinsey a P. Kotler v knize Chaotika. Když si budete do připravených speciálních map zanášet poznatky z přednášek a naučíte se je vyhodnocovat, na konci kurzu získáte ucelený a vysoce pravděpodobný obraz vývoje na globální úrovní i ve specifických částech, které vás zajímají pro váš byznys. Tuto příležitost nikdo jiný nemá.

Získáte odpovědi na otázky, které vás zajímají:

  • Jak se liší minulost od současnosti? Můžeme extrapolovat současnost do budoucnosti?
  • Jaká bude cena peněz?
  • Elektromobilita, konektivita, autonomie.
  • Umělá inteligence a její socio – ekonomický dopad.
  • Jaká bude konkurence v odvětvích a oborech? Které obory nebo odvětví zaniknou a které vzniknou?
  • Proč tak často nevycházejí prognózy a jaká bude transformace průmyslu?
  • Jaká bude demografie za deset let? Odkud a kam budou putovat milióny uprchlíků a migrantů?
  • Jak měnily svět technologie? Jak je změní dnes? Jak exponenciální technologie změní svět? Které to jsou?
  • Jak měnily svět klimatické změny a co se děje dnes?
  • Jak měnily svět války? Jaká bude geopolitika za 5, 10, 15, 20, 30 let?

Trénink myšlení pro tvorbu strategie je ideální pro pochopení všeho, co se děje ve vzájemných výsledných synergiích.

Komu je kurz určen

CxO & vrcholoví manažeři; byznysmani, manažeři strategie

Podnikatelé, majitelé firem

Vrcholoví státní úředníci

Program kurzu

od března 2019

Dny Datum Lektor Téma
1. Martina Kociánová Karel Červený        Pavel Štrach          Juraj Sinay Komplexní přístup k prognózám, trendy, plánovací scénáře pro tvorbu strategie.

Elektromobilita.  Změna paradigmatu individuální mobility. Autonomní vozidla a létající auta.

2. So Karel Řehka (velitel speciálních sil NATO)

Josef Holý

Karel Červený

Hrozby války v Evropě. Teorie přerušovaných rovnováh.

Jak umělá inteligence změní náš život ve firmách?

Plánovací scénáře a synergická mapa událostí.

3. Arthur Gogatz Kreativní myšlení a inovace budoucnosti.
4. So Vladimír Pikora

Jiří Kůs

Petr Knap (EY)

Umělá inteligence, ekonomika.

Nanotechnologie a jejich vliv na budoucnost.

Hlavní globální vývojové megatrendy (Elektromobilita, konektivita, autonomie).

5. Václav Cílek

Pavel Zámyslický

Vývoj klimatu: oteplení, malá doba ledová či obojí?

Novinky v klimaticko-energetické politice.

  6. So Andor Šándor

Miloš Balabán

Bezpečností otázky a strategie vývoje EU.

Bezpečnostní politika EU, NATO a Ruské federace.

7. Zdeněk Souček

Jan Šmíd

Martin Kovář

Strategické myšlení a inovace.

Další vývoj demokracie a kapitalismu.

Další vývoj západní Evropy.

8. So Tomáš Halík

Maxmil Kašparů Roman Fiala

Filozofie a náboženství nejbližších let jako hybatel společenských přeměn.                                            Pravděpodobný vývoj práva v EU a ve světě..
9. Ilona Švihlíková

Miroslav Špaček

Karel Červený

Vývoj trhů a ekonomiky v Evropě.

Strategie inovací v éře turbulencí.

Plánovací scénáře a synergická mapa událostí.

10. So. Milan Zelený

Karel Červený

Martina Kociánová

Ekonomický vývoj ve světě, vliv deglobalizace.

Plánovací scénáře a synergická mapa událostí.

Shrnutí a závěr.

Program průběžně aktualizujeme s akcentem na aktuální témata společnosti, podnikatelského prostředí a vývoje státu.

Kdy a kde

TERMÍN A MÍSTO CENA v Kč BEZ DPH 21%
10 denní program/1 osoba 147 000,-  (nezahrnuje DPH)
Od  21. září do 24. listopadu 2018
IMPACT HUB, Drtinova 557/10, Praha 5

Trasa

Od  9.00 do 17.00 hod.

Cena zahrnuje občerstvení během dne včetně oběda.

 

Garanti programu

Prof. Arthur Gogatz

Prestižní lektor kreativních a inovačních kurzů. Jeho doménou je rozvoj obecné a inovační kreativity, konceptuálního myšlení, inovačního a strategického myšlení.  Za 25 let pomohl výrazně rozvinout kreativitu asi sedmi tisícům manažerů a podnikatelů. Má studenty ve 120 zemích, se kterými neustále pracuje. 

Author: Business Creativity, Breaking the Invisible Barriers

PhDr. Karel Červený, MSc., MBA

Zakladatel a ředitel vzdělávací agentury Talent Innovation s.r.o. Je expertem na rozvoj inovační kreativity a obecné kreativity. V kurzech strategického myšlení trénuje studenty umění pracovat se synergii, učí je tvorbě tzv. synergických map a scénářů do budoucnosti. Celému kurzu tak dodává především vzdělávací charakter, na základě konkrétních informací od odborníků na dané téma rozvíjí se svými studenty potenciální scénáře budoucího vývoje jejich firem a podnikání.

Prof. Ing. Milan Zelený, MSc. PhD., USA

 Česko-americký ekonom, který se zabývá zejména obory produktivity práce, teorie řízení, podnikové ekonomiky a multikriteriálního rozhodování. Patří k nejcitovanějším českým ekonomům, je autorem řady odborných publikací a působí na několika zahraničních vysokých školách.  V kurzech a přednáškách jde mimo hlavní proud a upozorňuje na věci, které mainstreamu unikají. Každý, kdo chce mít více jasno o budoucnosti z hlediska geopolitického uspořádání světa, vývoje podnikání a některých trendů, by měl určitě navštěvovat jeho přednášky. 


Mám zájem

Zde nám prosím vyplňte Vaše údaje a my se s Vámi spojíme a dořešíme vše potřebné.