Odebírat newsletter Navigace

V. Master session - detail
Nalézání nápadů

Úvod

Měnou úspěchu jsou správné nápady a jsou klíčem pro budoucnost firmy. Naučte se kreativní  metody pomáhající nalézt správné nápady na inovace: na nové obchodní modely, na změnu organizačního uspořádání firmy nebo nového produktu či služby.

Obsah

Měnou úspěchu jsou správné nápady a jsou klíčem pro budoucnost firmy.

Naučte se kreativní  metody pomáhající nalézt správné nápady na inovace: na nové obchodní modely, na změnu organizačního uspořádání firmy nebo nového produktu či služby. Nové metody a techniky vám ve firmě pomohou činit rychlá a kvalitní rozhodnutí. Zmizí slepé uličky a zůstanou jen kvalitní návrhy a řešení. Naše metody a techniky můžete již druhý den aplikovat v práci ve svém týmu a přinesete do firmy novou kvalitu.

Co získám

Osvojení a nácvik 50 vynikajících a efektivních metod a technik typu:

Evaluation Innovation map, Eras Map, Trend matrix, Innovation landscape; Druhé brýle, Ten types of Innovation Framework, Analogy, Kepner Tregoe, Scamper, Catwoe, Frame Insights; Galery – image sorting; Design Thinking; Oportunities Map; Semantic profile; Design Principles Generation, Imagination – Work place – VR; Scenario planning; Ideation Session; Role-Play Ideation, Synectics, Matec; Concept Prototype; Morfological Synthesis, Concept Evaluation, symetric a asymetric Clustering maps, Solution Story board, Solution Prototype; Solution roadmap; Choosing of the best Idea – výběr řešení z několika nápadů; Příprava pro Implementaci atd. Kromě těchto nových a revolučních technik se samozřejmě naučíte i klasické a účinné techniky jako např.: Brain-scatching, Analogie, Synektiku, Matec, Scamper, Osbornův seznam, Kolektivní zápisník, Heuristicko ideizační techniky, analýzy typu analýza silových polí, morfologická analýza, pokročilá SWOT analýza, dimenzionální analýza; dále pak Trigger metodu, progresivní odhalování, Laddering, parafrázi klíčových slov apod.

Vypadá to složitě, jen do chvíle, než se je naučíte. Jsou jednoduché Z padesáti metod a technik je čtyřicet šest jednoduchých a snadných. Jen čtyři jsou složité.

Ovládání mozku

Pod vedením našich psychologů se naučíte metodám a technikám (včetně využívání vašeho biorytmu), jak správně využívat váš mozek, aby z hlediska kreativity a inovací fungoval co nejlépe.

Garanti programu

Prof. Arthur Gogatz

Prestižní lektor kurzu kreativity. Jeho doménou je rozvoj obecné a inovační kreativity, konceptuálního myšlení, inovačního myšlení. Vyučuje inovační management na univerzitách v USA, ve Francii, v Německu, ve Vietnamu, Thajsku, Číně a Myanmaru. Art Gogatz se narodil v New Yorku a pracoval tam léta jako umělecký a reklamní fotograf, byl také kreativním ředitelem, uměleckým ředitelem i výkonným ředitelem i viceprezidentem v několika organizacích.  Jeho vzdělání je zaměřeno na umění a byznys. Za 25 let pomohl výrazně rozvinout kreativitu asi sedmi tisícům lidí. Každý týden létá mezi kontinenty. Zatím navštívil 120 zemí, kde aktivně rozvíjí své studenty. Bydlí v USA, v Bogotě i Thajsku. Author: Business Creativity, Breaking the Invisible Barriers

PhDr. Karel Červený, MSc. MBA

Zakladatel a ředitel vzdělávací agentury Talent Innovation s.r.o. Je expertem na rozvoj inovační kreativity a obecné kreativity. V programech MBA na Cambridge Business School a European School of Business & Management SE vyučuje strategické myšlení a inovační management. Předmětu Inovační management se věnuje také na VŠE v Praze a dále přednáší Podnikový management na Psychologickém ústavu FF MU v Brně. V současné době rozvinul předmět Inovační management pro Vysokou školu Škoda Auto. Je lektorem inovační kreativity, imaginace, manažerské psychologie. Pracoval řadu let jako personální ředitel a rozumí dobře procesům, které pomáhá ve firmách nastavovat.

Prof. Kurt Gebauer

Profesor sochařství na UMPRUM, sochař. Je prestižním lektorem kurzu kreativity MBC.  Naši kurzisté mají možnost obdivovat díla pana profesora přímo u něj doma a v atelieru. Pan profesor Gebauer studoval na Střední škole uměleckých řemesel v Brně, Střední průmyslové škole kamenické a sochařské v Hořicích a poté na Akademii výtvarných umění v Praze u profesorů Vincence Makovského a Karla Lidického. V roce 1965 absolvoval stáž u profesora Otto Herberta Hajka ve Stuttgartu. V roce 1972 pak u profesora Césara Baldacciniho. Jako sochař ve svobodném povolání pracuje od roku 1969. V roce 1990 byl jmenován docentem na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, v roce 1992 byl jmenován profesorem Ateliéru veškerého sochařství. Dnes je emeritním profesorem UMPRUM.

Komu je kurz určen

top manažeři, majitelé firem, podnikatelé

Kdy a Kde

TERMÍN A MÍSTOCENA v kč
5 denní kurz48 000,-
16.-20. října 2017 VYPRODÁNO
Termíny na rok 2018/19 se připravují
IMPACT HUB, Drtinova 557/10, Praha 5

Trasa

Od  9.00 do 17.00 hod.

Cena zahrnuje občerstvení během dne včetně oběda