Odebírat newsletter Navigace

VII. Master session - detail
Manažer nové éry

Úvod

Víte, jak nevyhořet? Chcete s minimem úsilí dosahovat maximálního výkonu, efektivně pracovat, smysluplně žít a tak? Nastavte si pro sebe správnou filozofii a konkrétní plán.

Obsah

Cyklus programů pro manažery – část 1 „Jak nevyhořet“

Tvoříte obchodní plány na další rok a dostali jste zhruba 15 priorit? A je Vám to divné… To je současný stav, kdy vše je nazýváno prioritou, jedna překrývá druhou, co bylo prioritou včera již dnes neplatí a zítra bude vše úplně jinak. Ztrácíte motivaci, protože nevidíte konkrétní výsledky vaší práce a je velmi těžké neustále směřovat lidi ve vašich týmech, aby dodali to, co se po vás aktuálně požaduje.

Sociolog Zygmund Bauman to pojmenoval „tekoucí modernita“ a vystihuje tím prostředí neustálých změn, kterým musíme denně čelit.

„Ještě dokončím tenhle projekt a tamten úkol a hned potom změním svůj styl života. Začnu chodit do fitka, zdravě jíst a budu se víc věnovat dětem…“

Kolik let si to říkáte? Tušíte, že byste mohli být na cestě k vyhoření? Plíživě a nenápadně? Chcete to zastavit, než bude pozdě? Burn-out syndrom postihuje v Německu 25% manažerů a vyhoření může stát i rok nemocenské a někdy až trvalou invaliditu.

Výzkumy ukazují, že asi jen 1 % času našeho života se cítíme šťastní. Richard Koch v knize Pravidlo 80/20 tvrdí:

  • Až 90 % času trávíme s lidmi, kteří nám berou energii
  • Věnujeme pouze 1 – 5 % času věcem, které nás rozvíjejí
  • Svému zdraví preventivně věnujeme pouze asi 1 % času a peněz

I v krátkém čase můžete změnit celý svůj život, získat lepší kvalitu, cítit se dobře, svobodně a šťastně. Nabízíme Vám velmi užitečný kurz – trénink ochrany psychiky před vyhořením a získání jednoduchých návyků pro zvládání práce a užívání si osobního a rodinného života.

Za dva dny tréninku pod vedením profesionálního psychologa získáte nové vzorce myšlení a chování, které nahradí ty, jež vás mohou vést k absolutnímu vyčerpání a ztrátě motivace.

Co se naučím?

Klíčová témata, se kterými se naučíte pracovat:

  • Myšlení podle Pravidla 80/20; umět rozlišovat malé příčiny a velké následky.
  • Naučíte se užitečné techniky, které budete moci aplikovat i na své týmy.
  • Jak získat zdravé sebevědomí, vyrovnanost.
  • Jak se zbavit vnitřních obav.
  • Slow-food hnutí jako protiváha Fast food životu.
  • Ochrana manažerů před vyhořením.

1. den – vstup do problematiky úzkostí, stresu, nejistoty, strachu a začarovaného kruhu, z nějž není úniku. Různá stádia burn out – vyhoření. Pojmenování plíživých příčin, jednoduchá diagnostika stávajícího stavu účastníků a popsání možných perspektiv, co se stane, když nic neudělám a co mohu čekat, když začnu provádět změny krok za krokem. V druhé části dne trénink jednoduchých postupů, které pomohou měnit vzorce chování a nalézt pevnou půdu pod nohama. Probrání osobního nastavení Work Life Balance.

2. den – trénink metod a technik, které detailněji podpoří a upevní rozhodnutí změnit svůj přístup k sobě samému, ke své práci a k rodině. Osobní detailnější nastavení nových vzorců myšlení a chování, osobní doporučení pro každého. Možnost domluvení konzultací s psychologem buď osobně či po Skypu. Vypracování osobního závazku uplatňování změny stylu života pro nejbližší měsíce.

3. den – Pokračování v říjnu k zopakování nejdůležitějších principů a prohloubení účinku předchozích tréninků a další upevnění započatých vzorců myšlení a chování.

Hlavní přínos

Celkem třídenní (2+1) interaktivní a prakticky zacílený seminář zaměřený na konstruktivní strategie zvládání pracovní a osobní zátěže (tzv. stress-management) Vám přinese:

(A) s minimem úsilí dosahovat maximálního pracovního výkonu,

(B) při maximálním pracovním výkonu minimalizovat negativní vlivy na psycho/somatické zdraví a osobní i vztahovou pohodu (tzv. well-being),

(C) efektivně pracovat a smysluplně žít a tak,

(D) minimalizovat každodenní – životní i pracovní – nesmysly.

To vše na podkladě dlouholeté praktické/terapeutické zkušenosti a s oporou v neuro/psychologických principech, s minimem odborné terminologie při zachování maximální vědecké korektnosti.

Hravě, lidsky, prakticky – s uplatněním „na vždycky“.

Garanti programu

PhDr. Pavel Humpolíček, PhD.

Psycholog, lektor a kouč s klinicko-psychologickou aprobací. Působí na Psychologickém ústavu FF MU a v privátní terapeutické praxi. Odborně i lektorsky se zabývá širokým spektrem témat – od neuropsychologie a neurofyziologie, přes forenzní psychologii a psychologickou diagnostiku až po terapii a koučování vrcholových manažerů a sportovců. Díky Karlu Červenému stál u zrodu akreditovaného studia Master of Creativity and Innovations (MCI) a patří ke klíčovým lektorům i v pražském kurzu MBC (Master of Business Creativity), v němž se zaměřuje především na diagnostiku změny úrovně tvořivých schopností a dovedností vlivem tohoto specializovaného vzdělávání. Lektorsky pak MBC přispívá i svou zkušeností s tréninkem imaginace, rozvojem intuice či specifickými možnostmi využívání neuropsychologických principů k rozvoji kreativity.

PhDr. Karel Červený, MSc. MBA

Zakladatel a ředitel vzdělávací agentury Talent Innovation s.r.o. Je expertem na rozvoj inovační kreativity a obecné kreativity. V programech MBA na Cambridge Business School a European School of Business & Management SE vyučuje strategické myšlení a inovační management. Předmětu Inovační management se věnuje také na VŠE v Praze a dále přednáší Podnikový management na Psychologickém ústavu FF MU v Brně. V současné době rozvinul předmět Inovační management pro Vysokou školu Škoda Auto. Je lektorem inovační kreativity, imaginace, manažerské psychologie. Pracoval řadu let jako personální ředitel a rozumí dobře procesům, které pomáhá ve firmách nastavovat.

Termín

TERMÍNCENA v KČ bez dph 21%
14. – 15. června 2018 dvoudenní tréninkový program.

Navazující den v říjnu 2018 – upevňující den nových návyků a postojů, kterým jste se předtím naučili (konkrétní den dle domluvy na kurzu).

36 000,- (nezahrnuje DPH)
IMPACT HUB, Drtinova 557/10, Praha 5

Trasa

Od  9.00 do 17.00 hod.

Cena zahrnuje občerstvení během dne včetně oběda.


Mám zájem

Zde nám prosím vyplňte Vaše údaje a my se s Vámi spojíme a dořešíme vše potřebné.