Odebírat newsletter Navigace

III. Master session - detail
Konceptuální tvořivost

Úvod

Víte proč je Elon Musk úspěšný? Je konceptualista. Chcete se mu podobat?
Konceptuální myšlení hledá nové principy, obchodní modely, absolutně nové výrobky a služby.

Obsah

Chybí vám koncept nového výrobku nebo služby? Nebo je potřebujete jen vylepšovat? Připravili jsme dva tréninkové programy. V prvním kurzu „Konceptuální tvořivost“  se nejdříve naučíte tvorbě vlastního konceptu a v druhém kurzu „Inovační kreativita“ vytrénujete jak všechno inovovat až do úplného vyčerpání konceptu.

„Představivost je důležitější než znalosti. Cokoliv je člověk schopen si představit, je reálné.“
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                       A. Einstein

Co získám

Zvýšíte si úroveň tvořivosti o 50 % za půl roku. Měřeno na počátku a na konci kurzu. Jde o probuzení tvořivosti a její rozvinutí v celé šíři, jako základního fundamentu pro další rozvoj. Protože v kurzu jsou hlavně manažeři a vedoucí pracovníci, je akcentováno hledání tržní niky (vhodného byznysu) – modrého oceánu, kde není konkurence, nebo jen minimální.

Co se naučím

· Úvod do problematiky tvořivosti

· Studium vzorců myšlení i chování a způsobu práce objevitelů a vynálezců

· Rozbor vizí a prováděcích strategií úspěšných a inovativních firem

· Bariéry tvořivosti a co s nimi – trénink odstraňování bariér; nácvik konceptuální tvořivosti

· Nelinearita a teorie chaosu v životě vlastníků a top manažerů;

· Synergie mezi událostmi ve světě: klima, počasí, geopolitické změny, sociální změny, technologické revoluce, transformace průmyslu, hrozba pandemií, války, změna životního stylu, demografické změny  a vliv toho všeho na technologické inovace a změny obchodních modelů.

· Co je inovační cyklus a jak se efektivně řeší; co je inovace ve všech podobách; nácvik metod a technik, které řeší celý inovační cyklus a usnadňují fáze a etapy projektu;

· Rozbory osobnosti a stylu práce významných vynálezců a inovátorů, designérů a určovatelů trendů

· Rozbory pozadí vzniku vynálezů, co k nim vedlo a neví se to;

· Rozbory slabých signálů budoucích trendů ve všech oborech;

· Obsáhlý nácvik práce s mozkem, jeho ovládání, uvádění do stavu tvořivosti, ovládání myšlenek a emocí, soustředění a relaxace.

· Nácvik metod a technik pro nápady na inovace – koncepty, které zatím nemají v reálném světě obdobu;

· Nácvik vizualizace – imaginace řešeného problému

· Nácvik metod a technik, které vedou k novým inovacím, vynálezům a objevům, tedy dobře naučit asi 30 metod a technik, aby je mohli účastníci používat rutinním způsobem.

Garanti programu

Prof. Arthur Gogatz

Prestižní lektor kurzu kreativity. Jeho doménou je rozvoj obecné a inovační kreativity, konceptuálního myšlení, inovačního myšlení. Vyučuje inovační management na univerzitách v USA, ve Francii, v Německu, ve Vietnamu, Thajsku, Číně a Myanmaru. Art Gogatz se narodil v New Yorku a pracoval tam léta jako umělecký a reklamní fotograf, byl také kreativním ředitelem, uměleckým ředitelem i výkonným ředitelem i viceprezidentem v několika organizacích.  Jeho vzdělání je zaměřeno na umění a byznys. Za 25 let pomohl výrazně rozvinout kreativitu asi sedmi tisícům lidí. Každý týden létá mezi kontinenty. Zatím navštívil 120 zemí, kde aktivně rozvíjí své studenty. Bydlí v USA, v Bogotě i Thajsku. Author: Business Creativity, Breaking the Invisible Barriers

PhDr. Karel Červený, MSc. MBA

Zakladatel a ředitel vzdělávací agentury Talent Innovation s.r.o. Je expertem na rozvoj inovační kreativity a obecné kreativity. V programech MBA na Cambridge Business School a European School of Business & Management SE vyučuje strategické myšlení a inovační management. Předmětu Inovační management se věnuje také na VŠE v Praze a dále přednáší Podnikový management na Psychologickém ústavu FF MU v Brně. V současné době rozvinul předmět Inovační management pro Vysokou školu Škoda Auto. Je lektorem inovační kreativity, imaginace, manažerské psychologie. Pracoval řadu let jako personální ředitel a rozumí dobře procesům, které pomáhá ve firmách nastavovat.

PhDr. Pavel Humpolíček, PhD.

Je vedoucím psychologického ústavu Masarykovy univerzity v Brně. Má soukromou psychologickou praxi, je psychologem České plavecké reprezentace a soudním znalcem na dětské zločiny. PhDr. Humpolíček tvoří základní kádr lektorů MBC. Před deseti lety zakládal s Karlem Červeným studium Master of Creativity and Innovation. V pražském kurzu MBC se věnuje testování úvodní úrovně kreativity a její závěrečné úrovni. Je vynikající odborník na trénink Imaginace, intuice, kreativity a několika speciálních metod „práce s mozkem“. Přednáší a trénuje v podnicích a je velmi oblíben. 

Prof. Kurt Gebauer

Profesor sochařství na UMPRUM, sochař. Je prestižním lektorem kurzu kreativity MBC.  Naši kurzisté mají možnost obdivovat díla pana profesora přímo u něj doma a v atelieru. Pan profesor Gebauer studoval na Střední škole uměleckých řemesel v Brně, Střední průmyslové škole kamenické a sochařské v Hořicích a poté na Akademii výtvarných umění v Praze u profesorů Vincence Makovského a Karla Lidického. V roce 1965 absolvoval stáž u profesora Otto Herberta Hajka ve Stuttgartu. V roce 1972 pak u profesora Césara Baldacciniho. Jako sochař ve svobodném povolání pracuje od roku 1969. V roce 1990 byl jmenován docentem na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, v roce 1992 byl jmenován profesorem Ateliéru veškerého sochařství. Dnes je emeritním profesorem UMPRUM.

Další lektoři

JUDr. Zdeněk Souček, DrSc., Ing. Vladimír Volko, PhDr. Pavel Humpolíček, Philipe Starck, Michio Kaku, Mgr. Jiří Černý, Prof. Dr. Ing. Michal Pěchouček, MSc., Prof. RNDr. Pavel Cejnar D.Sc.; Jevgenij Ibragimov, loutkář, režisér; David Černý – sochař; Ondřej Kobza – kavárník – piána; PhDr. Feng-yűn Song CSc. čínská učitelka práce s energií; Doc. Ing. Špaček, PhD. MBA, učitel inovací; Doc. Ing. Iveta Paulová, PhD., STU Bratislava, Ústav průmyslového inženýrství; Ing. et Ing. Kateřina Jiřinová – učitelka inovací; David Kraus – fotograf; Mgr. Oldřich Pelikán – výtvarník; Mgr. Dagmar Misařová – redaktorka rozhlas; RNDr. Martin Souček – marketér; Mgr. Martina Kociánová – redaktorka, pěvkyně; Michal Škampa – režisér české televize; Alexandra Škampová – scénáristka; Mgr. Zdeněk Ruffer – výtvarník; Ing. Vladimír Volko – expert na projekty; PhDr. Stanislav Gálik – expert na psychologii marketingu; Mgr. Lucie Loosová, PhD. Scénografka a výtvarnice; Ing. Iva Dadáková – Škrovová – zahradní architektka; Břetislav Olšer, publicista; další spisovatelé, básnířka; Animátoři, Designéři, apod.

Komu je kurz určen

Majitelé firem, top manažeři, ředitelé vývoje, vedoucí R&D, manažeři inovací, konstruktéři, vývojáři

Všichni, kdo potřebují rozvinout svou tvořivost

Kdy a Kde

TERMÍN A MÍSTOCENA v kč bez dph 21%
10 denní kurz/1 osoba119 000,-  (nezahrnuje DPH)
 7.-8. září 2018
12.-13. října 2018
9.-10. listopadu 2018
7. – 8. prosince 2018
11. – 12. ledna 2019
IMPACT HUB, Drtinova 557/10, Praha 5

Trasa

Od  9.00 do 17.00 hod.

Cena zahrnuje občerstvení během dne včetně oběda.

Tento kurz je ideální základ pro navazující program Inovační kreativita.

Zde bude rozvíjena technická, matematická, vynálezecká, vývojářská a inovační kreativita.


Registrovat se

Zde nám prosím vyplňte základní údaje a my se s Vámi spojíme, abychom vyřešili vše nezbytné. Děkujeme za Váš zájem.