Odebírat newsletter Navigace

III. Master session - detail
Konceptuální tvořivost

Úvod

Víte, proč je Elon Musk úspěšný a chcete být jako on? Je konceptualista.
Konceptuální myšlení hledá nové principy, obchodní modely, absolutně nové výrobky a služby.

Co získám

Exkluzivně se Vám bude věnovat mistr oboru prof. Arthur Gogatz. Kurzem Vás provede PhDr. Karel Červený, MSc., MBA a budete mít unikátní příležitost rozvinout svou tvořivost s prof. Kurtem Gebauerem.

Zvýšíte si úroveň tvořivosti o 50 % za půl roku. Měřeno na počátku a na konci kurzu. Jde o probuzení tvořivosti a její rozvinutí v celé šíři, jako základního fundamentu pro další rozvoj. Protože v kurzu jsou hlavně manažeři a vedoucí pracovníci, je akcentováno hledání tržní niky (vhodného byznysu) – modrého oceánu, kde není konkurence, nebo jen minimální.

Obsah

· Studium vzorců myšlení i chování a způsobu práce objevitelů a vynálezců

· Rozbor vizí a prováděcích strategií úspěšných a inovativních firem

· Trénink odstraňování bariér; nácvik konceptuální tvořivosti

· Co je inovační cyklus a jak se efektivně řeší; co je inovace ve všech podobách; nácvik metod a technik, které řeší celý inovační cyklus a usnadňují fáze a etapy projektu;

· Rozbory slabých signálů budoucích trendů ve všech oborech;

· Obsáhlý nácvik práce s mozkem, jeho ovládání, uvádění do stavu tvořivosti, ovládání myšlenek a emocí, soustředění a relaxace.

Komu je kurz určen

Majitelé firem, top manažeři, ředitelé vývoje, vedoucí R&D, manažeři inovací, konstruktéři, vývojáři.

Všichni, kdo potřebují rozvinout svou tvořivost.

Cena

TERMÍN A MÍSTO CENA v kč bez dph 21%
Dvoudenní kurz 19 000,-  (nezahrnuje DPH)    
14. – 15. května 2019
IMPACT HUB, Drtinova 557/10, Praha 5

Trasa

Od  9.00 do 17.00 hod.

Cena zahrnuje drobné občerstvení během dne..

Tento kurz je ideální základ pro navazující program Inovační kreativita – Zde bude rozvíjena technická, matematická, vynálezecká, vývojářská a inovační kreativita.

Garanti programu

Prof. Arthur Gogatz

Prestižní lektor kurzu kreativity. Jeho doménou je rozvoj obecné a inovační kreativity, konceptuálního myšlení, inovačního myšlení. Vyučuje inovační management na univerzitách v USA, ve Francii, v Německu, ve Vietnamu, Thajsku, Číně a Myanmaru. Art Gogatz se narodil v New Yorku a pracoval tam léta jako umělecký a reklamní fotograf, byl také kreativním ředitelem, uměleckým ředitelem i výkonným ředitelem i viceprezidentem v několika organizacích.  Jeho vzdělání je zaměřeno na umění a byznys. Za 25 let pomohl výrazně rozvinout kreativitu asi sedmi tisícům lidí. Každý týden létá mezi kontinenty. Zatím navštívil 120 zemí, kde aktivně rozvíjí své studenty. Bydlí v USA, v Bogotě i Thajsku. Author: Business Creativity, Breaking the Invisible Barriers

PhDr. Karel Červený, MSc. MBA

Zakladatel a ředitel vzdělávací agentury Talent Innovation s.r.o. Je expertem na rozvoj inovační kreativity a obecné kreativity. V programech MBA na Cambridge Business School a European School of Business & Management SE vyučuje strategické myšlení a inovační management. Předmětu Inovační management se věnuje také na VŠE v Praze a dále přednáší Podnikový management na Psychologickém ústavu FF MU v Brně. V současné době rozvinul předmět Inovační management pro Vysokou školu Škoda Auto. Je lektorem inovační kreativity, imaginace, manažerské psychologie. Pracoval řadu let jako personální ředitel a rozumí dobře procesům, které pomáhá ve firmách nastavovat.

Prof. Kurt Gebauer

Profesor sochařství na UMPRUM, sochař. Je prestižním lektorem kurzu kreativity MBC.  Naši kurzisté mají možnost obdivovat díla pana profesora přímo u něj doma a v atelieru. Pan profesor Gebauer studoval na Střední škole uměleckých řemesel v Brně, Střední průmyslové škole kamenické a sochařské v Hořicích a poté na Akademii výtvarných umění v Praze u profesorů Vincence Makovského a Karla Lidického. V roce 1965 absolvoval stáž u profesora Otto Herberta Hajka ve Stuttgartu. V roce 1972 pak u profesora Césara Baldacciniho. Jako sochař ve svobodném povolání pracuje od roku 1969. V roce 1990 byl jmenován docentem na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, v roce 1992 byl jmenován profesorem Ateliéru veškerého sochařství. Dnes je emeritním profesorem UMPRUM.

Další lektoři

JUDr. Zdeněk Souček, DrSc., Ing. Vladimír Volko, PhDr. Pavel Humpolíček, Philipe Starck, Michio Kaku, Mgr. Jiří Černý, Prof. Dr. Ing. Michal Pěchouček, MSc., Prof. RNDr. Pavel Cejnar D.Sc.; Jevgenij Ibragimov, loutkář, režisér; David Černý – sochař; Ondřej Kobza – kavárník – piána; PhDr. Feng-yűn Song CSc. čínská učitelka práce s energií; Doc. Ing. Špaček, PhD. MBA, učitel inovací; Doc. Ing. Iveta Paulová, PhD., STU Bratislava, Ústav průmyslového inženýrství; Ing. et Ing. Kateřina Jiřinová – učitelka inovací; David Kraus – fotograf; Mgr. Oldřich Pelikán – výtvarník; Mgr. Dagmar Misařová – redaktorka rozhlas; RNDr. Martin Souček – marketér; Mgr. Martina Kociánová – redaktorka, pěvkyně; Michal Škampa – režisér české televize; Alexandra Škampová – scénáristka; Mgr. Zdeněk Ruffer – výtvarník; Ing. Vladimír Volko – expert na projekty; PhDr. Stanislav Gálik – expert na psychologii marketingu; Mgr. Lucie Loosová, PhD. Scénografka a výtvarnice; Ing. Iva Dadáková – Škrovová – zahradní architektka; Břetislav Olšer, publicista; další spisovatelé, básnířka; Animátoři, Designéři, apod.


Registrovat se

Zde nám prosím vyplňte základní údaje a my se s Vámi spojíme, abychom vyřešili vše nezbytné. Děkujeme za Váš zájem.