Odebírat newsletter Navigace

V. Master session - detail
Inovační tvořivost

Úvod

Dobrý inovátor vidí v konceptu všechny možné inovace, stejně tak jako Michelangelo viděl v kameni hotovou sochu.

Obsah

V prvním kurzu „Konceptuální tvořivost“  jste se naučili tvorbě vlastního konceptu a v tomto kurzu „Inovační kreativita“ vytrénujete jak všechno inovovat až do úplného vyčerpání konceptu.

Tak jako Michelangelo viděl v kameni hotovou sochu, tak dobrý inovátor vidí v konceptu všechny možné inovace. S tím se člověk nerodí, to se musí naučit a vytrénovat.
Výsledky z kurzu Vás přesvědčí.

Co získám

Zvýšíte si úroveň tvořivosti o dalších 50% za půl roku. Měřeno na počátku a na konci kurzu.

Co se naučím

Naučíte se rutinně používat metody a techniky, které usnadňují celý inovační proces:

  1. Zjišťovací metody na počátku problému: Co je špatně? Co by mohlo být lepší? Co se přežilo? Kde je problém? (První zjišťovací metody: 5W+1H, Osborn check list, brainstorming, myšlenkové mapy;)
  2. Pro hlubší orientaci v problému: Metody Evaluation Innovation map, Eras Map, Trend matrix, Innovation landscape Ten types of Innovation Framework, Analogy, Kepner Tregoe, Scamper, Catwoe, Frame Insights;
  3. Sběr informací o problému: Kolektivní zápisník, zápisník, vyhledávací výzkum, Delpi method .
  4. Analýzy získaných informací typu: Scamper, Heuristicko ideizační techniky, analýza silových polí, metoda 99 otázek, morfologická analýza, pokročilá SWOT analýza a dimenzionální analýza;
  5. Formulace problému a formulace zadání pro kreativní tým: Změna hranic zadání, Laddering, Parafráze klíčových slov apod.
  6. Pro hledání nápadu metody: Trigger metodu, progresivní odhalování, Galery – image sorting; Design Thinking; Oportunities Map; Semantic profile; Design Principles GenerationImaginationWork place – VR;  Scenario planning; Ideation Session; Role-Play Ideation, Synectics, Matec; Concept Prototype; Morfological SynthesisConcept Evaluation, symetric a asymetric Clustering maps
  7. Pro výběr řešení z několika nápadů: Solution Story board, Solution Prototype; Solution roadmap; Choosing of the best Idea .
  8. Příprava pro Implementaci: Critical Path Diagram, Aleternativní scénáře, Card story Board, Fasttrack, vývojové diagramy atd. projektové řízení inovací:
  9. Metody práce s mozkem:Dále se pod vedením psychologů naučíte metodám a technikám (včetně využívání biorytmu), jak správně využívat váš mozek, aby z hlediska kreativity a inovací fungoval co nejlépe a dokázal generovat využitelné nápady.

Večer po výuce vždy vystoupí jeden host, který je svým životem a prací velmi inspirativní. Dostanete jedinečnou příležitost nahlédnout do zákulisí umělců.

Garanti programu

Prof. Arthur Gogatz

Prestižní lektor kurzu kreativity. Jeho doménou je rozvoj obecné a inovační kreativity, konceptuálního myšlení, inovačního myšlení. Vyučuje inovační management na univerzitách v USA, ve Francii, v Německu, ve Vietnamu, Thajsku, Číně a Myanmaru. Art Gogatz se narodil v New Yorku a pracoval tam léta jako umělecký a reklamní fotograf, byl také kreativním ředitelem, uměleckým ředitelem i výkonným ředitelem i viceprezidentem v několika organizacích.  Jeho vzdělání je zaměřeno na umění a byznys. Za 25 let pomohl výrazně rozvinout kreativitu asi sedmi tisícům lidí. Každý týden létá mezi kontinenty. Zatím navštívil 120 zemí, kde aktivně rozvíjí své studenty. Bydlí v USA, v Bogotě i Thajsku. Author: Business Creativity, Breaking the Invisible Barriers

PhDr. Karel Červený, MSc. MBA

Zakladatel a ředitel vzdělávací agentury Talent Innovation s.r.o. Je expertem na rozvoj inovační kreativity a obecné kreativity. V programech MBA na Cambridge Business School a European School of Business & Management SE učí strategické myšlení a inovační management. Inovační management učí také na Masarykově ústavu ČVUT v Praze a na VŠE v Praze a Podnikový management na Psychologickém ústavu FF MU v Brně. V současné době rozvinul předmět Inovační management pro Vysokou školu Škoda Auto. Je lektorem inovační kreativity, imaginace, manažerské psychologie. Pracoval řadu let jako personální ředitel a rozumí dobře procesům, které pomáhá ve firmách nastavovat.

PhDr. Pavel Humpolíček, PhD.

Je vedoucím psychologického ústavu Masarykovy univerzity v Brně. Má soukromou psychologickou praxi, je psychologem České plavecké reprezentace a soudním znalcem na dětské zločiny. PhDr. Humpolíček tvoří základní kádr lektorů MBC. Před deseti lety zakládal s Karlem Červeným studium Master of Creativity and Innovation. V pražském kurzu MBC se věnuje testování úvodní úrovně kreativity a její závěrečné úrovni. Je vynikající odborník na trénink Imaginace, intuice, kreativity a několika speciálních metod „práce s mozkem“. Přednáší a trénuje v podnicích a je velmi oblíben. 

Prof. Kurt Gebauer

Profesor sochařství na UMPRUM, sochař. Je prestižním lektorem kurzu kreativity MBC.  Naši kurzisté mají možnost obdivovat díla pana profesora přímo u něj doma a v atelieru. Pan profesor Gebauer studoval na Střední škole uměleckých řemesel v Brně, Střední průmyslové škole kamenické a sochařské v Hořicích a poté na Akademii výtvarných umění v Praze u profesorů Vincence Makovského a Karla Lidického. V roce 1965 absolvoval stáž u profesora Otto Herberta Hajka ve Stuttgartu. V roce 1972 pak u profesora Césara Baldacciniho. Jako sochař ve svobodném povolání pracuje od roku 1969. V roce 1990 byl jmenován docentem na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, v roce 1992 byl jmenován profesorem Ateliéru veškerého sochařství. Dnes je emeritním profesorem UMPRUM.

Další lektoři

Ing. Vladimír Volko, PhD.; MA, Ing. Andrea Cejnarová, Mgr. Jiří Černý, Doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc., Ing. Kateřina Jiřinová, Prof. RNDr. Pavel Cejnar D.Sc., Ing. Bohuslav Bušov, CSc. Expert na TRIZ, ARIZ, Jevgenij Ibragimov, loutkář, režisér; Doc. Ing. Špaček, PhD. MBA, učitel inovací; Ing. et Ing. Kateřina Jiřinová – učitelka inovací; RNDr. Martin Souček – marketér; Michal Škampa – režisér české televize; Mgr. Zdeněk Ruffer – výtvarník; Mgr. Lucie Loosová, PhD., Scénografka a výtvarnice; Designéři; Vedoucí R&D několika firem

Komu je kurz určen

Vedoucí R&D, manažeři inovací, konstruktéři, vývojáři, produktoví manažeři.

Všichni, kdo potřebují rozvinout specifickou tvořivost.

Kdy a Kde

TERMÍN A MÍSTOCENA v kč bez dph 21%
Desetidenní kurz98 000,- (nezahrnuje DPH)
 8.-9. února 2019
8.-9. března 2019
12.-13. dubna 2019
10. – 11. května 2019
13. – 14. června 2019
IMPACT HUB, Drtinova 557/10, Praha 5

Trasa

Od  9.00 do 17.00 hod.

Cena zahrnuje občerstvení během dne včetně oběda.

Tento kurz může sloužit inovačním manažerům samostatně, ale ideálně navazuje na kurz Konceptuální tvořivost.

Zde bude rozvíjena technická, matematická, vynálezecká, vývojářská a inovační kreativita.


Mám zájem

Zde nám prosím vyplňte základní údaje a my se s Vámi spojíme, abychom vyřešili vše nezbytné. Děkujeme za Váš zájem.