Odebírat newsletter Navigace

VI. Master session - detail
Inovační tvořivost

Úvod

Dobrý inovátor vidí v konceptu všechny možné inovace, stejně tak jako Michelangelo viděl v kameni hotovou sochu.

Obsah

V dnešní době si manažeři nevystačí s běžnou úrovni kreativity. Vítězí buď postupné inovace stávajícího konceptu nebo spíše konceptuální tvořivost typu „modré oceány“.

Připravili jsme pro vás kurz manažerské kreativity v šesti modulech, které navazují jeden na druhý v logice tzv. „Inovačního cyklu“ nebo postupu modelu Design thinking. Moduly je možné absolvovat i zvlášť – podle vlastního výběru s tím, že nějaké souvislosti budou vždy chybět, protože jde o promyšlenou skládačku. Může se stát, že někdo umí brilantně zpracovat informace, analyzovat je, ale už mu jde hůře buď formulace problému, nebo častěji schopnost objevit ten správný nápad. Jiní zase potřebují vést implementaci nápadu či řešení.

Co získám

Výhodou tohoto studia je ucelené vzdělání v tvořivosti, její prokazatelné zvýšení o cca 50 a více procent; učení se od těch nejlepších; vyzkoušení si všech důležitých dovedností v praxi; navázání kontaktů s jinými manažery.

Struktura kurzu

  1. Modul: Bez úvodu to nejde, základní a uhelný kámen inovací.  (září 2019)

Obsah: Rozsáhlé tříhodinové testování kreativity, které důkladně zmapuje vaši tvořivost a ukáže, kde, jak a čím je třeba tvořivost nejvíce podpořit. Úvod do oblasti manažerské tvořivosti, principy fungování tvořivého myšlení; příklady tvořivých manažerů minulosti a současnosti.

Nácvik některých metod a technik: Osbornova metoda, Ocamova břitva, Scamper, Inovační evoluční mapy; Myšlenkové mapy; Heuristicko ideizační technika, metoda From …to; Deset typů inovací; Offering-Activity-Culture Map; Inovační krajina, trend Matrix; Nácvik imaginace a stavů flow. Trénink zvyšování úrovně manažerské kreativity.

Host večera: setkání s osobností byznysu, vývojářem či výrazným umělcem.  (2 dny, cena 19 tisíc Kč.)

  1. Konceptuální tvořivost – vidět dál a za roh.  (říjen 2019)

Obsah: Schopnost vymýšlet nové byznysy typu modré oceány typu: xxxx; řešení problémů lidstva; průmysl 4:0, bezodpadová výroba, umělá inteligence, kvantová fyzika, masová migrace, klima, geopolitika.

Nácvik: Naučíte se vidět věci, které druzí nevidí. Trénink prognózování. Hledání synergií. Hledání černých labutí. Hledání malých příčin – slabých signálů budoucích trendů. Zjevné trendy, odcházející trendy. Nácvik pravděpodobných scénářů. Plánovací scénáře a scénáře reakce. Nácvik imaginace budoucnosti jednotlivě i ve skupinách, diskuse, prognózování. Techniky prognózování. Stanovování pravděpodobnosti. Trénink zvyšování úrovně manažerské kreativity.

Hosté večera, kteří to umějí: armádní generál, majitel firmy, investor nebo respektovaný profesor.  (2 dny, cena 19 tisíc Kč)

  1. Za vším jsou data, big data. Bez jejich analýzy to nepůjde. Definice problému.  (listopad 2019)

Obsah: Data maining. Sběr informací. Analýzy informací. Interpretace informací. Data z mnoha oblastí tvořících komplexní a více vrstevnaté problémy. Data a z nich vyplývající paradoxy.

Nácvik analytických metod: 5W+1H, dimenzionální analýza, pokročilá SWOT analýza, analýza silových polí, analýza GAP, analýza CATWOE, Kepner a Tregoe, AIDA analýza, 99 otázek, vymezení problému; Definice problému jako nejdůležitější část procesu, Parafráze klíčových slov; zkoumání hranic zadání, metoda ventilátor a Fish bone, Přeskupení hodnot; obrácení problému, Dozadu a dopředu. Trénink zvyšování úrovně manažerské kreativity. Trénink inovační imaginace.

Host večera: významný odborník na big-data i analytik informací. (2 dny, cena 19 tisíc Kč)

  1. Hledání nápadu – aby klient byl paf.  (prosinec 2019)

Obsah: Nejtěžší část inovačního procesu – přinést správný nápad na inovaci.

Nácvik: 10 rámců inovací; Design thinking; Brainstorming, Brainwriting, Braingaming, Brainskatching, Inovační evoluční mapy, mapy Ér, From…to exploiration, Mapa příležitostí, Vyhledávací výzkum, Finanční profil firmy a inovace, ERAF systém Diagram, Diagramy řešení, Concept – linking map, Mapa řešení a implementace, Prototypy, testování, Druhé brýle, Sněhová koule apod. Trénink zvyšování úrovně manažerské kreativity. Nácvik inovační imaginace.

Host večera: Setkání s významným designérem a vynálezcem. (výjimečně 3 dny – Čt, Pá, So; 29 tisíc)

  1. Inovační tvořivost. Kombinatorní inovace jako základ dnešních i budoucích inovací.  (leden 2020)

Obsah: Jak mozek uvést do tvořivého rozpoložení.

Nácvik: Jak mapovat inovace v odvětví a v oboru. Vyhledávací výzkum. Jak hledat vhodné prvky do kombinatorní inovace? Koncept nejbližší možné. Poučení z dosavadního vývoje inovací. Kudy se může ubírat vývoj v dané oblasti? Jaké principy (exaptace) budou přeneseny z jedné oblasti do druhé? Slabé signály budoucích trendů. Nahodilé objevy a vynálezy. Tekuté sítě jako základ kombinatorních inovací. Nácvik vymyšlení kombinatorních inovací. Studium stylu práce významných vynálezců a pozadí vzniku významných vynálezů. Nácvik inovační imaginace. Trénink zvyšování úrovně manažerské kreativity.

Host večera: vývojář či vynálezce. (2 dny Čt, Pá; cena 19 700 Kč.)

  1. Hledání správného řešení z mnoha nápadů.  (únor 2020)

Obsah: Někdy nápady nechybí, ale přebývají a všechny se zdají být správná a lákavé. Jak si vybrat?

Nácvik: Používání kriteriálních tabulek, Strategické „cestovní mapy“; Synthesis Workshop, Solution Storyboard, Solution Diagramming, Prescriptive Value Web, Morfologické syntézy, Databáze řešení; Řízení projektu inovací. Prototypování, Koncept vyhodnocování. Trénink oceňování nápadů. Trénink řízení projektu. Trénink zvyšování úrovně manažerské kreativity. Závěrečné testování dosažené kreativity. Předání certifikátu a závěrečných doporučení.

Host večera: významný vizionář a podnikatel (2 dny, cena 19 700 Kč).

Garanti programu

Prof. Arthur Gogatz

Prestižní lektor kurzu kreativity. Jeho doménou je rozvoj obecné a inovační kreativity, konceptuálního myšlení, inovačního myšlení. Vyučuje inovační management na univerzitách v USA, ve Francii, v Německu, ve Vietnamu, Thajsku, Číně a Myanmaru. Art Gogatz se narodil v New Yorku a pracoval tam léta jako umělecký a reklamní fotograf, byl také kreativním ředitelem, uměleckým ředitelem i výkonným ředitelem i viceprezidentem v několika organizacích.  Jeho vzdělání je zaměřeno na umění a byznys. Za 25 let pomohl výrazně rozvinout kreativitu asi sedmi tisícům lidí. Každý týden létá mezi kontinenty. Zatím navštívil 120 zemí, kde aktivně rozvíjí své studenty. Bydlí v USA, v Bogotě i Thajsku. Author: Business Creativity, Breaking the Invisible Barriers

PhDr. Karel Červený, MSc. MBA

Zakladatel a ředitel vzdělávací agentury Talent Innovation s.r.o. Je expertem na rozvoj inovační kreativity a obecné kreativity. V programech MBA na Cambridge Business School a European School of Business & Management SE učí strategické myšlení a inovační management. Inovační management učí také na Masarykově ústavu ČVUT v Praze a na VŠE v Praze a Podnikový management na Psychologickém ústavu FF MU v Brně. V současné době rozvinul předmět Inovační management pro Vysokou školu Škoda Auto. Je lektorem inovační kreativity, imaginace, manažerské psychologie. Pracoval řadu let jako personální ředitel a rozumí dobře procesům, které pomáhá ve firmách nastavovat.

PhDr. Pavel Humpolíček, PhD.

Je vedoucím psychologického ústavu Masarykovy univerzity v Brně. Má soukromou psychologickou praxi, je psychologem České plavecké reprezentace a soudním znalcem na dětské zločiny. PhDr. Humpolíček tvoří základní kádr lektorů MBC. Před deseti lety zakládal s Karlem Červeným studium Master of Creativity and Innovation. V pražském kurzu MBC se věnuje testování úvodní úrovně kreativity a její závěrečné úrovni. Je vynikající odborník na trénink Imaginace, intuice, kreativity a několika speciálních metod „práce s mozkem“. Přednáší a trénuje v podnicích a je velmi oblíben. 

Prof. Kurt Gebauer

Profesor sochařství na UMPRUM, sochař. Je prestižním lektorem kurzu kreativity MBC.  Naši kurzisté mají možnost obdivovat díla pana profesora přímo u něj doma a v atelieru. Pan profesor Gebauer studoval na Střední škole uměleckých řemesel v Brně, Střední průmyslové škole kamenické a sochařské v Hořicích a poté na Akademii výtvarných umění v Praze u profesorů Vincence Makovského a Karla Lidického. V roce 1965 absolvoval stáž u profesora Otto Herberta Hajka ve Stuttgartu. V roce 1972 pak u profesora Césara Baldacciniho. Jako sochař ve svobodném povolání pracuje od roku 1969. V roce 1990 byl jmenován docentem na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, v roce 1992 byl jmenován profesorem Ateliéru veškerého sochařství. Dnes je emeritním profesorem UMPRUM.

Další lektoři

Ing. Vladimír Volko, PhD.; MA, Ing. Andrea Cejnarová, Mgr. Jiří Černý, Doc. Ing. Bohuslav Bušov, CSc., Ing. Kateřina Jiřinová, Prof. RNDr. Pavel Cejnar D.Sc., Ing. Bohuslav Bušov, CSc. Expert na TRIZ, ARIZ, Jevgenij Ibragimov, loutkář, režisér; Doc. Ing. Špaček, PhD. MBA, učitel inovací; Ing. et Ing. Kateřina Jiřinová – učitelka inovací; RNDr. Martin Souček – marketér; Michal Škampa – režisér české televize; Mgr. Zdeněk Ruffer – výtvarník; Mgr. Lucie Loosová, PhD., Scénografka a výtvarnice; Designéři; Vedoucí R&D několika firem

Komu je kurz určen

Vedoucí R&D, manažeři inovací, konstruktéři, vývojáři, produktoví manažeři.

Všichni, kdo potřebují rozvinout specifickou tvořivost.

Kdy a Kde

TERMÍN A MÍSTO CENA v kč bez dph 21%
Zimní semestr Dle jednotlivých modulů viz výše.
PODOLSKÁ VODÁRNA – Institut environmentálních služeb

Podolská 15/17, Praha 4 – Podolí

Trasa

Tramvajové spojení – 2, 3, 17, 21 – zastávka Podolská vodárna

Od  9.00 do 17.00 hod.

Cena zahrnuje občerstvení během dne včetně oběda.

Tento kurz může sloužit inovačním manažerům samostatně, ale ideálně navazuje na kurz Konceptuální tvořivost.

Zde bude rozvíjena technická, matematická, vynálezecká, vývojářská a inovační kreativita.


Mám zájem

Zde nám prosím vyplňte základní údaje a my se s Vámi spojíme, abychom vyřešili vše nezbytné. Děkujeme za Váš zájem.