Odebírat newsletter Navigace

Lektoři

Associate Professor Arthur Gogatz, PhD., USA

Associate Professor Arthur Gogatz, PhD., USA

Prestižní lektor kurzu kreativity. Jeho doménou je rozvoj obecné a inovační kreativity, konceptuálního myšlení, inovačního myšlení. Vyučuje inovační management na univerzitách v USA, ve Francii, v Německu, ve Vietnamu, Thajsku, Číně a Myanmaru. Art Gogatz se narodil v New Yorku a pracoval tam léta jako umělecký a reklamní fotograf, byl také kreativním ředitelem, uměleckým ředitelem i výkonným ředitelem i viceprezidentem v několika organizacích.  Jeho vzdělání je zaměřeno na umění a byznys. Za 25 let pomohl výrazně rozvinout kreativitu asi sedmi tisícům lidí. Každý týden létá mezi kontinenty. Zatím navštívil 120 zemí, kde aktivně rozvíjí své studenty. Bydlí v USA, v Bogotě i Thajsku. Author: Business Creativity, Breaking the Invisible Barriers;

Prof. Ing. Milan Zelený, MSc. PhD., USA

Prof. Ing. Milan Zelený, MSc. PhD., USA

Česko-americký ekonom, který se zabývá zejména obory produktivity práce, teorie řízení, podnikové ekonomiky a multikriteriálního rozhodování. Patří k nejcitovanějším českým ekonomům, je autorem řady odborných publikací a působí na několika zahraničních vysokých školách. Počátkem roku 2015 byl jmenován emeritním profesorem americké Fordham University v New Yorku. U příležitosti 99. výročí vzniku samostatného československého státu byl 28. října 2017 oceněn státním vyznamenáním – Medailí Za zásluhy, I. stupně. Je čestným hostem manažerských konferencí po celém světě. V kurzech a přednáškách jde mimo hlavní proud a upozorňuje na věci, které maistreamu unikají. Každý, kdo chce mít více jasno o budoucnosti z hlediska geopolitického uspořádání světa, vývoje podnikání a některých trendů, by měl určitě navštěvovat jeho přednášky v MBC a číst jeho knihy a články.

PhDr. Karel Červený, MSc., MBA

PhDr. Karel Červený, MSc., MBA

Zakladatel a ředitel vzdělávací agentury Talent Innovation s.r.o. Je expertem na rozvoj inovační kreativity a obecné kreativity. V programech MBA na Cambridge Business School a European School of Business & Management SE vyučuje strategické myšlení a inovační management. Předmětu Inovační management se věnuje také na VŠE v Praze a dále přednáší Podnikový management na Psychologickém ústavu FF MU v Brně. V současné době rozvinul předmět Inovační management pro Vysokou školu Škoda Auto. Je lektorem inovační kreativity, imaginace, manažerské psychologie. Pracoval řadu let jako personální ředitel a rozumí dobře procesům, které pomáhá ve firmách nastavovat.

Prof. JUDr. Zdeněk Souček, DrSc.

Prof. JUDr. Zdeněk Souček, DrSc.

Odborník na Strategické řízení inovací, Napsal více než 20 podnětných publikací. Mnoho let se zabývá inovacemi ve vztahu ke strategickému řízení. Byl řádným profesorem na VŠE a na dalších univerzitách.  Vystupoval na mnoha mezinárodních konferencích, přednášel na vysokých školách v Německu, Rakousku, Maďarsku, Polsku, Bulharsku, Lotyšsku, Rusku, Itálii, na Kubě i jinde. Navštívil celkem 76 zemí s cílem seznámit se s problematikou řízení podniku. Ovládá několik cizích jazyků.V současné době se zaměřuje především na problematiku strategického řízení podniku a aktivně se účastnil zpracování a implementace těchto strategií mnoha českých i zahraničních podniků. V několika institucích přednáší problematiku strategického řízení na školách MBA , je spoluzakladatelem Moravské vysoké školy Olomouc, majitelem a ředitelem firmy Management Focus, prezidentem Klubu Stratég, členem několika správních a dozorčích rad.

RNDr. Václav Cílek

RNDr. Václav Cílek

Slavný geolog, klimatolog, publicista, spisovatel, milovník české krajiny, vypravěč a průvodce některými pořady ČT. Přednáší na několika světových univerzitách. S rodiči pobýval v Tanzanii, kde jeho otec pracoval jako geolog. Vystudoval přírodovědeckou fakultu – obor geologie na Univerzitě Karlově v Praze. Od roku 1990 pracoval v Geologickém ústavu Akademie věd ČR a v letech 1994 až 2001 v Centru teoretických studií. Od roku 2004 byl ředitelem Geologického ústavu Akademie věd ČR, ale roku 2012 se rozhodl tento post opustit a vrátit se na místo vědeckého pracovníka, aby se mohl více věnovat odborným výzkumným pracím. Žije v Praze a má dvě dcery, mladší z nich Eliška Cílková je česká hudební skladatelka. Přestože se ve své práci zabývá především popularizací vědy, změnami klimatu a prostředí, vývojem české krajiny a interakcemi mezi přírodou a civilizací, najdeme v jeho knihách přesahy směrem k literatuře, religionistice, filozofii, teologii, výtvarnému umění nebo hudbě všech žánrů.

Prof. Kurt Gebauer

Prof. Kurt Gebauer

Profesor sochařství na UMPRUM, sochař. Je prestižním lektorem kurzu kreativity MBC.  Naši kurzisté mají možnost obdivovat díla pana profesora přímo u něj doma a v atelieru. Pan profesor Gebauer studoval na Střední škole uměleckých řemesel v Brně (1955-1956), Střední průmyslové škole kamenické a sochařské v Hořicích (1956-1959), a poté na Akademii výtvarných umění v Praze u profesorů Vincence Makovského a Karla Lidického. V roce 1965 absolvoval stáž u profesora Otto Herberta Hajka ve Stuttgartu (Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart). V roce 1972 pak u profesora Césara Baldacciniho. Jako sochař ve svobodném povolání pracuje od roku 1969. V roce 1990 byl jmenován docentem na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, v roce 1992 byl jmenován profesorem Ateliéru veškerého sochařství. Dnes je emeritním profesorem UMPRUM.. Je členem Volného seskupení 12/15 Pozdě, ale přece, zakládajícím členem Nové skupiny a skupiny Wlastenci – přátelé Penklubu.

Mgr. Martina Kociánová

Mgr. Martina Kociánová

Věnuje se prognózování vývoje lidstva, střednědobým a dlouhodobým predikcím už deset let. Stejně tak dlouho tuto problematiku studuje. Jako redaktorka Českého rozhlasu i dnes redaktorka svého internetového rádia si zve odborníky na dílčí problematiku vývoje – bezpečnosti, zdraví, životního prostředí, energetiky, technologií, demografie, ekonomiky apod. Tím vším získala tak hluboký vhled do problematiky, že udivuje odborníky. Je považována za mimořádně chytrou ženu, která dokáže neuvěřitelné myšlenkové vývody.

Ing. Vladimír Volko

Ing. Vladimír Volko

Expert na projektové řízení v inovacích, odborník na procesní řízení, finanční řízení, Asset management.  Je odborníkem na podnikovou ekonomiku. Pracuje jako konzultant pro řadu firem. Ve volných chvílích investuje na trhu a nesmírně se tím baví. Je milý, laskavý, jadrný, přímočarý a neskrývá, že je gurmán a požitkář. Jako lektor je velmi oblíbený, protože srší energií a je srozumitelný.

Ing. Andor Šándor

Ing. Andor Šándor

Bezpečnostní analytik, bývalý generál armády ČR a šéf Vojenské zpravodajské  služby. Je uznávaným odborníkem na otázky bezpečnosti, hrozby terorismu a krizový management. V současné době působí jako soukromý poradce v oblasti bezpečnosti.

Autor mnoha odborných prací na téma bezpečnosti, věnuje se v této oblasti lektorské činnosti a pravidelně se objevuje v nejsledovanějších médiích.

Prof. PhDr. Tomáš Halík, ThD.

Prof. PhDr. Tomáš Halík, ThD.

Tomáš Halík je český katolický kněz, teolog, religionista, sociolog náboženství, vysokoškolský pedagog, klinický psycholog v protialkoholní léčebně, filozof a politický aktivista. Přednáší na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Je farářem akademické farnosti při kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze a prezidentem České křesťanské akademie. V kruhu svých známých používal krycí jméno Kalypton. V roce 2014 se stal prvním českým držitelem Templetonovy ceny, když byl oceněn jako „mezinárodně uznávaná osobnost obhajující dialog mezi různými vyznáními a nevěřícími, která se v době okupace Československa zasloužila o budování náboženské a kulturní svobody“. V roce 2015 se stal viceprezidentem mezinárodní vědecké rady pro výzkum hodnot a filozofie – Council for Research in Values and Philosophy. Celý svůj život spojuje lidi s rozdílnými názory. Řadu politiků se mu nepodařilo přesvědčit o realitě společnosti. Diskuse s ním nesmírně obohatí i ty, kteří jsou ateisté.

Prof. Dr. Vaclav Smil, PhD., Kanada

Prof. Dr. Vaclav Smil, PhD., Kanada

Kanadský vědec českého původu, vyhlášen za jednoho ze sta nejvíce inspirativních lidí na světě, inspirátor Billa Gatese a dalších velkých osobností světového byznysu. Provádí interdisciplinární výzkum v oblasti energetiky, změny životního prostředí a populace, výroby potravin a výživy, technických inovací, hodnocení rizik a veřejného pořádku. Publikoval 40 knih a téměř 500 článků o těchto tématech. Je uznávaným profesorem na Univerzitě v Manitobě a členem Královské společnosti v Kanadě (vědecká akademie). V roce 2010 byl jmenován zahraniční politikou jako jeden z top 100 globálních myslitelů a v roce 2013 byl jmenován členem kanadského řádu. Pracoval jako konzultant pro mnoho amerických, evropských a mezinárodních institucí, byl pozvaným řečníkem na více než 400 konferencích a workshopech v USA, Kanadě, Evropě, Asii a Africe a přednášel na mnoha univerzitách v Severní Americe, Evropě a východní Asie.

Doc. Ing. Lenka Švecová, PhD.

Doc. Ing. Lenka Švecová, PhD.

Ředitelka MúS VS ČVUT, odborník na projekty; Je mladá ambiciózní ředitelka Masarykova ústavu vyšších studií ČVUT. Před tím vedla katedru Podnikového managementu na podnikohospodářské fakultě VŠE. Je otevřená, zvídavá, má ráda studenty a je otevřená novým věcem.  Je přínosem v projektovém řízení. Odborně se také zaměřuje na problematiku manažerského rozhodování a managementu rizika. Vystudovala obor Podniková ekonomika a management na FPH VŠE v Praze v roce 2000. Titul Ph.D. získala obhajobou disertační práce s názvem „Riziko a nejistota ve strategickém rozhodování“. V červnu 2014 habilitovala na docentku. Je energická, milá, organizačně velmi schopná, miluje život a život miluje ji.

Zdeněk Velíšek

Zdeněk Velíšek

Redaktor publicistiky ze zahraničí na ČT, velmi vážený novinář a člověk. Jeho vystoupení v kurzech MBC jsou nesmírně ceněná.

PhDr. Miloš Balabán, PhD.

PhDr. Miloš Balabán, PhD.

Strategická studia a bezpečnostní politika, Univerzita Karlova.

1992 – 1995 viceprezident a člen výkonného výboru Evropské rady braneckých svazů (ECCO). Po odchodu z armády do zálohy  působil v letech 2002 – 2004  na zahraničním oddělení ČSSD, kde měl mj. v gesci problematiku EU, bezpečnostní politiky a zemí východní Evropy. Od roku 2001 spolupracuje s Centrem pro sociální a ekonomické strategie FSV UK Praha, kde se specializuje na problematiku bezpečnostní politiky NATO, EU a Ruské federace, politický, ekonomický a bezpečnostní vývoj zemí BRICS a transformaci globálního mocenského uspořádání.

Jevgenij Ibragimov

Jevgenij Ibragimov

 Divadelní režisér a loutkář. Dosud kmenový režisér loutkohry Jihočeského divadla, České Budějovice. Organizátor a umělecký ředitel mezinárodního loutkového ekologicko-etnického festivalu Čir Čajaan. 2008 – dosud: prezident Mezinárodního loutkového festivalu KOVČEG, (Moskva). Vedoucí kursu profesionálních herců “Letní mezinárodní divadelní škola”, (Moskva). Ocenění: Laureát nejvyšší ruské národní divadelní ceny Zlatá maska (která je obdobou české Thálie) v letech: 1999 (Jidáš Iškariotský, zrádce), 2002 (Jakob Jakobson – nejlepší režie), 2005 (Athanatomania), 2006 (Oskar a růžová paní – nejlepší režie). 2003: laureát Ceny Fjodora Volkova udílené vládou Ruské federace za přínos a rozvoj v oboru divadelního umění v RF. 2009: cena Salme Reek za šíři repertoáru, udělovaná Estonskou divadelní unií 2011: získává titul “Master školy – pedagog, režisér”, udělený divadelním ústavem Ruské federace Spolupráce se zahraničními divadly mimo Ruskou federaci: Divadlo Minor (ČR), Theatre de la Manufacture (Francie), Státní divadlo Ankara (Turecko), Loutkohra Jihočeského divadla (ČR), Theatre Tangent Vardar (Francie), Veneteater (Estonsko), Eesti Norsoo ja Nukuteater (Estonsko). Státy, v nichž byla uvedena představení Jevgenije Ibragimova: Egypt, Turecko, Španělsko, Francie, Itálie, Belgie, Německo, Srbsko, Izrael, Ukrajina, Čína, Hong Kong, Polsko, Maďarsko, Estonsko, Česká republika, Austrálie, Mexiko, Moldávie, Finsko, Švédsko.

Ing. et Ing. Kateřina Jiřinová, PhD.

Ing. et Ing. Kateřina Jiřinová, PhD.

Mladá učitelka na Katedře managementu Fakulty podnikohospodářské Vysoké škole ekonomické v Praze. Její doménou je rozvoj kreativity ve službách.  Ovládá některé techniky v kreativitě a hlavně v inovačním procesu. Potkává se s řadou start-upů, aktivně se podílí na studentských aktivitách v tzv. akcelerátoru VŠE. Věnuje se zážitkovým formám učení a využití myšlenkových map, vizualizací a her ve výuce. Odborník na kreativitu ve službách. Je spoluautorka knihy Skvělé služby. Studuje také na VŠE Ph.D. se zaměřením na inovace ve službách.

Prof. Miroslav Bárta, PhD.

Prof. Miroslav Bárta, PhD.

Egyptolog a vedoucí archeologického týmu, autor publikací o hrozbách civilizačního vývoje. Kromě egyptologie, kde se mimo jiné zaměřuje na období stavitelů pyramid, historii a archeologii 3. tis. př. Kr., se také již po několik let zabývá studiem tzv. kolapsů, vzestupy a pády v mezioborové perspektivě bádání. Výsledkem jeho práce v této oblasti jsou knihy autorských kolektivů s názvy Něco překrásného se končí (2008), Kolaps a regenerace (2011) a Civilizace a Dějiny (2013). Přednášel a přednáší na mnoha univerzitách (USA – Ivy League, Egypt a Súdán, Evropa, Japonsko, Austrálie, Nový Zéland), pro české i nadnárodní korporace, OECD v Paříži, finanční ústavy a mnohé jiné. Spolupracuje s Generálním štábem armády ČR a pořádá semináře v Poslanecké sněmovně PČR. Je zakladatelem think-tanku Komplexní společnosti (www.komplexni-spolecnosti.cz)

Mgr. Dagmar Misařová

Mgr. Dagmar Misařová

Redaktorka Českého rozhlasu, redakce Ostrava. Již desítky let ji můžete slyšet v pořadech Apetýt, dříve také v „Nokturnu pro osamělá srdce“ a v řadě oblíbených pořadů. Získala řadu novinářských cen např. Žatva, Report, Prix Bohemia, Cenu Vládního výboru pro tělesně postižené, Zlatý mikrofon. Ve svém oboru je uznávanou novinářkou. Přiznává svou posedlost rozhlasem s dobrými lidmi zatíženými znalostí, zkušeností, smyslem pro spravedlnost, humorem, noblesou, slušným chováním a vnímavostí. Váží si lidí, co neznají slůvko NEJDE. Je s ní legrace, neustále srší energií. Z kurzistů umí vytáhnout výkony, o nichž netušili, že jsou jich schopni.

MUDr. Roman Joch

MUDr. Roman Joch

Politolog, bezpečnostní poradce, učitel na CEVRO Institute.

Václav Bartuška

Václav Bartuška

Současný český diplomat, politik a publicista. Od roku 2006 je zvláštním velvyslancem České republiky pro otázky energetické bezpečnosti.

PhDr. Stanislav Gálik

PhDr. Stanislav Gálik

Psycholog a podnikatel, který se věnuje několika firmám. Je autorem knihy Psychologie přesvědčování. Je pohledný showman, na nějž posluchači nikdy nezapomenou. Psychologii v marketingu umí podat báječně.

Mgr. Luděk Jiráček

Mgr. Luděk Jiráček

Je spolupracovníkem Výzkumného centra AMO se zaměřením na bezpečnostní politiku a Severoatlantickou alianci. V roce 2015 absolvoval magisterské studium v oboru Bezpečnostní studia na vysoké škole CEVRO Institut. Během studií působil jako projektový manažer a analytik v několika institucích.

Alexandra Škampová

Alexandra Škampová

Scénáristka, hudebnice, event manager. Další renesanční člověk s širokou paletou zájmů a dovedností. Na co sáhne, to se jí daří. Pracuje pro Českou televizi jako scénáristka. Pořádá koncerty a komorní kulturní eventy. Angažuje se v Montessori školách. V kurzech dokáže nadchnout pro téma a s kurzisty je uchopit „očima“ scénáristy a trénovat s herci – neherci jednotlivé scény tak, aby výsledek byl dobrý. Manželem je Michal Škampa.

Michal Škampa

Michal Škampa

Režisér ČT24, hudebník. Pracuje jako režisér vysílání v České televizi – ČT24. Ve volných chvílích s manželkou Alexandrou koncertují, pořádají kulturní akce, jsou součástí mnoha kulturních podniků. V kurzech kreativity MBC natáčí některé zajímavé momenty nebo natáčí krátké filmy studentů.

Dr. Jan Schneider

Odborník na bezpečnostní politiku. Od roku 1990 působil ve zpravodajských službách, byl ředitelem Kanceláře Rady vlády ČR pro zpravodajskou činnost.