Odebírat newsletter Navigace

Jaké inovace vymyslíte?

Ve světě se to inovacemi jen hemží. Stačí se začíst do Technického týdeníku, do serveru Technet, Osel, serverů MIT či NASA apod. Víte, kudy se ubírat v inovacích? Víte, co bude žádoucí a nezbytné za pět až deset let? Kam napřímit své inovační snažení? Kam vkládat investiční prostředky a mít záruku poměrně rychlé návratnosti?

Střelba naslepo nebo vymezený terč?

Jako poradce se ve firmách v odděleních vývoje (R&D) setkávám s přístupem: „Tak chlapi, co bychom mohli vymyslet nového? Co by zákazník ocenil? Co by mohla být na trhu bomba? Na co máme zdroje a lidi? Tento přístup vypadá dobře a logicky, ale není správný. Je střelbou naslepo. Bere mnoho času, peněz a energie. Pak to vede k rozčarování, zklamání, vyhoření. Když po takové zkušenosti dostanou vývojáři úkol vymyslet další inovaci, drží se jen osvědčených přístupů a postupů a místo geniální inovace, která by „zamávala“ s trhem, vytvoří jen dobrou či velmi dobrou, kterou konkurence snadno překoná. Je škoda, že se konstruktéři a budoucí vývojáři ve škole neučí, jak dospět k inovacím rychle a bez zbytečných komplikací. Tyto znalosti a dovednosti má jen několik lidí a mají je proto, že se je chtěli sami naučit. K tomu, aby někdo mohl tyto znalosti předávat a vést inovační projekty, potřebuje mít i delší praxi ve vedení inovačních projektů. Aby celý inovační cyklus běžel jako na drátkách – bez problémů k cíli a zbytečně nespotřebovával peníze a energii, potřebujete vědět přesně, co je třeba vymyslet. A samozřejmě pochopit, v jaké době žijeme a jaké vynálezy jsou buď „na spadnutí“ nebo již existující ovládnou mnohá odvětví. Vždyť vynález parního stroje měl původně za úkol čerpat vodu z uhelných dolů. A za sto let vedl zdokonalený parní stroj ke vzniku železnice a k cestování miliónů lidí po celém světě a zažehnutí průmyslové revoluce.

Co a jak vynalézat

Nejprve je třeba si ujasnit, v jaké jste situaci. Buď: 1. nevíme, co chceme vyvinout, ani jak, nebo 2. víme, co chceme vyvinout, ale nevíme jak. Postup při řešení inovací je dost rozdílný. Pro oba případy je stejný úvodní postup – mapování dosavadních inovací v různých odvětvích a oborech a vytvoření základního přehledu.

Mapování inovací

Jak na to? Dnes už existuje řada metod, které napoví, do čeho se pustit nebo rozhodně nepustit. Není třeba hádat, co by bylo dobré vymyslet, co by lidé či firmy chtěly nebo potřebovaly. Nejprve si potřebujete udělat jakési orientační mapy inovací, které vám pomohou se zorientovat v dosavadním technologickém pokroku a jeho logice. Potřebujete si uvědomit, co se kde ve světě v různých oblastech vědy a techniky děje, jaké jsou zjevné trendy i jaké jsou slabé signály budoucích trendů. Je důležité si udělat přehled dosavadních vynálezů a inovací ve vašem odvětví a v oboru. Jde o tzv. mapu inovací – Průmyslovou diagnostiku a mapu konkurence. Potom je vhodné si zhotovit orientační mapu „Deset typů inovační diagnostiky“. Jejich popis je nad rámec tohoto článku a vrátíme se k nim. Nejdůležitější se ze všech zdá tzv. Mapa inovační evoluce. Jak mapa vypadá? Jednoduše. Představte si obrázky vynálezů, jak na časové ose jdou za sebou, např. psací potřeby: brk, saze, tužka, inkoust, plnicí pero, propiska, psací stroj, PC, chytré tabule , laser apod. a rozlišíte při tom zaznamenávací médium (kámen, hliněná tabulka, papyrus, papír, PC, chytrá tabule). Jak se mapa tvoří?

 1. Stanovte si časový rozsah – například padesát let (záleží na odvětví a oboru).
 2. Napište v časové posloupnosti za sebou všechny zásadní inovace, které se vašem odvětví a jeho oborech za určité období staly;
 3. Na další řádek uveďte i méně zásadní inovace ve vašem odvětví (strojírenství), oboru (obráběcí stroje či automobilový průmysl) a ve vaší firmě.
 4. Na další řádek si vypište i neúspěšné inovace, slepé uličky a vedle napište, proč byly neúspěšné.
 5. Vedle každé inovace si graficky odlišně poznamenejte, jaké vlivy z jiných odvětví či oborů ovlivnily tyto inovace, co bylo v tu dobu typické, „spouštěče a katalyzátory“, jaké technologické, společenské, geopolitické vlivy ovlivnily tu kterou inovaci (např. kosmické závody mezi USA a CCCP, vynález tranzistoru, laseru). S touto vizualizací si pak musíte vyhrát.
 6. Prostudujte si hotovou mapu evoluce inovací a prodiskutujte ji s odborníky na různé oblasti, co to podle nich může dále znamenat, jaké jsou opomíjené souvislosti vzniku jednotlivých inovací. Velmi pomáhá, mít takové mapy i z jiných odvětví a oborů a porovnat je mezi sebou. Získáte tak inovační rámcové myšlení. Na evoluční mapu inovací může navazovat jiná mapa – mapa trendů.

Vřele doporučuji si vytvořit několik kombinovaných map příbuzných oborů nebo oborů, které v inovacích či v oboru podnikání využívají podobné principy a technologie (laser, kvantovou fyziku, molekulární chemii, nanotechnologie), podívat se na výzkumy MIT, NASA apod. Velmi dobré je si opatřit přístup do databáze vynálezů, patentů a průmyslových vzorů Gold Fire, který spravuje společnost Invention Machine. Ušetříte mnoho času.

Jak se dále postupuje?

Podle povahy podnikání (byznysu) si udělejte tabulku, která kategorizuje poznatky z jiných map. Vyneste na osu Y jednotlivé dimenze – co vlastně porovnáváte. Na osu X si vyneste minulost inovací, současnost a jakousi predikci nejbližšího možného. Vyjdou vám z toho velmi zajímavé výsledky. Pomocí map získáváte vhled do situace a zúžený rámec, v němž se budete pohybovat při hledání konkrétní inovace. Příklad tabulky z oblasti cestování:

  Minulost Současnost Blízká budoucnost
Technologie Cestování autem podle

Papírových map a brožur

50 mm tlustých

Online rezervace

Mobilní komunikace

Audio guides, GPS

Waze, 4G aplikace

Mobilní webová revoluce

Masové rozšíření Interakce

v reálné čase; Virtuální průvodce,

RFID

Trh Značka,

dovolená u moře

a objíždění památek

Cenové zvýhodnění-letenky

Last minute; víkendové pobyty

Individualizace, ne masovky

LOHAS

Zážitková turistika

Ojedinělá turistika – vesmír

Segmentace – účelová turistika

(hory, potápění, hlubiny, létání,

získání dovednosti, změna postojů)

Uzpůsobení podle přání zákazníka

Lidé Cestování jako luxus

Rodinné cestování

Cestování s campingovým

Přívěsem; unikátní lokální

Nakupování

Práce od 9 do 5 hod.

5 – 6 dní v týdnu

Cestování jako běžná praxe;

Životní styl

Agroturistika

Nakupovací cestování

Cestování na okamžitý impuls

Flexibilní pracovní doba

Home Office i ze zahraničí;

Cestování jako únik od problémů

Cestování za kulturou

Neobvyklé destinace (Antarktida)

Nostalgie z druhé ruky

Flexibilní pracovní doba

Nesplněné sny důchodců

Svatební cesty, poznávací cesty

Kultura Homogenní kultura

Kultura McDonalizace společnosti

Automobilová kultura

Hybridní kultura

Globalizace, Urbanizace,

Obtěžující turistika

Hassle of travel

Méně kulturních šoků a

překvapení – globalizace stírá

rozdíly

Obchod Cestovní kanceláře

Tradiční balíčkové cestování AAA

Motely

DIY online cestování

A la carte, American Express

All  inklusive mega resorts

Eco-turismus/ Voluntarismus

Hotely – resorty

Osobní správce portfolia

cestování – podobně

jako osobní bankéř v bance;

Networking/lokalní kontakty

Všestranné doručovací služby,

Air bnb, P2P, atd.

 

Pokud řešíte i jiné vlivy, například extrémní klima, úbytek orné půdy, legislativu, změnu životního stylu zákazníků, klidně do levého sloupce přidejte další kategorie. Až si uděláte několik takových map a tabulek, seberete mnoho relevantních informací a vytvoříte si tzv. databázi všech klíčových textů (Innovation Sourcebook) a databázi klíčových pojmů z časopisů, internetu, knih (Keyword Bibliometrics). Ty vám poslouží v další práci na inovacích.

Inovační cyklus

Pak si uděláte několik analýz, z těchto informací (dimenzionální, silového pole, úplnou SWOT, CATWOE, Scamper apod.). Z nich vzejde pregnantní formulace inovačního problému. Z této formulace problému pak vytvoříte bezvadné zadání pro kreativní tým – co má vlastně hledat a vymýšlet. Váš tým kreativců, což může vést poradenská firma, může to být start-up, řešitelé na internetu či vlastní zaměstnanci. Tým najde nápady na inovace. Tyto nápady pak posoudí marketéři a obchodníci, jak budou prodejné – vytvoří se BCG matice životního cyklu. Pak se už jen implementuje.

 1. Když nevíte, co vymyslet:

Vytvořte si mapu zjevných a pravděpodobných trendů v jiných oborech (pracujte se sémantickými vyhledávači). Zamyslete se nad tím, které inovace, jež jsou zásadní a přelomové typu – General Purpose Technology (GPT) jako byl parní stroj, elektřina, rozhlas a televize, automobily, letadla, počítače, internet – se dnes rodí? Které mají zaručený exponenciální rozvoj?

Po prostudování desítek prognóz to podle našich odborníků z Talent Innovation budou v nejbližších deseti letech (do roku 2030) hlavně 3D tisk, nanotechnologie – nanoroboti, kvantové počítače, drony, nové materiálové inženýrství, využívání kvantové biologie, molekulární chemie a genetika. Jsou to principy a inovace, které postupně vstupují do všech oblastí života firem a jednotlivců a ovlivňují mnoho dalších inovací. Přemýšlejte nad tím, jak vývoj v těchto GPT inovacích může ovlivnit váš obor a jak konkrétně může ovlivnit funkčnost a vzhled – design výrobku, nad jehož vývojem přemýšlíte.

 

Hranice oborů

Popište si hranici oborů je vašem odvětví a oborech. Vytvořte si průniky. Tak například výrobci nábytku si vypíší všechny vstupy do procesu: dřevo, dřevotříska, dýhy, lepidla, kování, plasty, obráběcí stroje, 3D tisk, LED a OLED osvětlení, sklo, laky a barvy. Tedy podstatná inovace v každém tomto oboru – vstupech do procesu, může více či méně ovlivnit celý produkt – v tomto případě nábytek. U automobilu to bude několik tisíc součástek. Patrně největší změnou v automobilovém průmyslu bude změna konceptu pohonu – benzín, elektřina či vodík? Nebo použití laminátu na podvozky a karoserie – staly by se téměř věčné. A co teprve koncept samořiditelných aut? Jak ten změní celý automobilový průmysl?

 

Netlačte na pilu

Pokud toto vše uděláte a žádný opravdu spásný nápad zatím nepřijde, netlačte na pilu. Využívejte tzv. vyhledávací výzkum. V mnoha firmách mají jednoho vývojáře, který má široký rozhled, a ten neustále „projíždí“ web a hledá v různých odvětvích a oborech novinky, které by mohly vypadat zajímavě. Buď k přímému využití, nebo nepřímo, jako dílčí inspirace. Aby se vývojářům „rozsvítilo“, v některých firmách se během kurzů kreativity konstruktéři a vývojáři dívají na pořady televize Discovery Science – Jak se co dělá, Jak to dělají. Jsou to zajímavé pořady o výrobě všeho možného – od basebolových pálek přes tenisové rakety, nákladní auta až po rakety. Po skončení pořadu diskutují o tom, co viděli a jak by něco z toho mohli zúročit pro svou práci. Ono stačí vidět nějakou technickou vychytávku, kousek technologického postupu a můžete ve svém oboru vždycky něco málo vylepšit.

 

Facilitace

Pro vymyšlení naprosto převratných inovací je dobré mít zkušeného lektora – facilitátora, který inovační tým provede všemi úskalími a vždy nabídne nějakou metodu a techniku, která v danou chvíli pomůže. Když je tak málo geniálních vizionářů typu Elona Muska, potřebujete paralelně síťovat mozky, vytvořit kolektivní inteligenci a vybudit vysokou míru inovační kreativity.

 1. Když více co vymyslet, pak je situace snazší

Často se jedná o maximální vytěžení stávajícího konceptu. Když se už nedala vylepšovat Edisonova žárovka, přišel koncept LED žárovky. Po něm koncept OLED fólií. Tedy vždy jde o svítidlo, avšak fungující na jiném principu. Diskontinuální inovaci můžete udělat téměř ve všem.

Například jeden výrobce ocelových tlakových nádob na tekutý plyn potřebuje místo oceli vymyslet nový materiál, který bude levný a v pevnosti bude stejně kvalitní jako ocel, možná i více. Konstruktéři přemýšlí nad kompozity i slitinami, zatím jim ocel vyhovuje. Avšak za 40 let vylepšování konstrukce tlakových nádob jsou na hranici možností dalších inovací. Proto se obávají, že někdo jiný přijde dříve se zásadní konstrukční a materiálovou inovací, strhne na sebe trh přesto, že v tomto oboru jsou zákazníci konzervativní a obor je důkladně „sešněrován“ předpisy a normami.

Nebo vývoj nového typu superbaterie. Také víme co chceme a hledáme jak. Na celém světě horečně probíhá vývoj a výzkum a první smělé návrhy jsou občas publikovány. Se super-bateriemi souvisí fotovoltaika. Zatím fotovoltaické panely „hyzdily“ střechy i krajinu. Ještě v červnu 2017 svět obdivoval fotovoltaická okna v Dánské národní bance a o dva měsíce později vědci vyvinuli fotovoltaiku ve spreji, můžete ji nastříkat na cokoliv.

Podobně se může vyvíjet skoková inovace v obalové technice. Stále probíhá hledání tzv. biodegradabilních obalů – tedy snadno rozložitelných v přírodě. Komu se podaří najít řešení, aby se obal začal rychle rozkládat až po otevření – např. PET láhví, bude na trhu jedničkou.

 

Jaký zvolit postup?

Oproti situaci, kdy hledáte, co tady ještě nebylo, co ještě nikdo neviděl, můžete zopakovat celý postup v předchozí části a vytvořit si navíc tabulku – tzv. Heuristicko ideizační metodu, což je v podstatě srovnávací tabulka, kterou jsem popsal ve svých příspěvcích na stránkách TT.

Kromě koukání na pořady Jak se co dělá a Jak to dělají, můžete také sledovat všechny možné sci-fi pořady a filmy. Proč? Protože Einstein řekl: „Cožkoliv si lidská mysl dovede představit, stává se reálným.“ Tedy když v seriálu z roku 1985 „Návrat do budoucnosti“ scénáristé popsali cca 20 vynálezů, tak se jich asi deset realizovalo a jsou dnes běžné: chytré brýle (Google glas), tablety – iPady, videokonference, počítačové rozpoznávání obličejů, internetové bankovnictví, filmy v 3D, pohybové videohry a dron, který venčí psa. Jak se to stalo? Prostě vývojáři a konstruktéři se dívali na tento seriál a nápady se jim zalíbily natolik, že tyto věci zkonstruovali. Když to viděli ve filmu, tak už jim to bylo jasné, co tvoří. Jen museli přijít na to – jak.

 

Jaké inovace byly skvělé v minulé dekádě?

Možná, že vás bude inspirovat zjištění, které inovace jsou považovány za top – udělali jsme průnik názorů z různých zdrojů. Nejvíce ceněné jsou: GPS; Android; Youtube; dotykové obrazovky; sociální sítě; IOT; Computer Vision Technologies; Wi-fi; 3D tisk; Hyperloop; pneumatiky, které se točí všemi směry; kvantový počítač; drony; genová terapie; umělá neuronová síť; roboti typu Siri či Watson; chytré brýle; nano materiál Fulleren a nantorubičky apod. Něco z toho pro vás může být velmi důležité.

 

Jaké významné inovace se očekávají?

Nejdůležitější inovace a vynálezy, které můžeme očekávat, že vzniknou či se masově rozšíří v nejbližších deseti letech a ovlivní vše – celý svět:

 1. Nové materiály – náplně do 3D tiskáren. Masivní používání 3D tisku bude opravdová revoluce ve všech oborech. V červenci 2017 uvedlo americké námořnictvo, že bude tisknout malé ponorky. Už byl vytištěn raketový motor a vydržel 1300 stupňů, byl vytištěn elektromobil, vytištěny jsou mosty, domy i lidské orgány. Nic nestojí v cestě, jen nedostatek nových směsí pro tisk čehokoliv. (http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/2197915-americke-namornictvo-pracuje-na-ponorce-z-3d-tiskarny )
 2. Nanoroboti: Později budou nové materiály vyrábět nanoroboti – atom k atomu, molekulu k molekule; Vývoj kompozitů a kombinace různých materiálů umožní vyrábět vše na míru bez jakéhokoliv obrábění a bez odpadů.
 3. Využívání solární energie ve všem. Každá budova na Zemi se stane energeticky samostatná. Solární panely bude možné nastříkat na cokoliv.
 4. Samořiditelná auta – podle odborníků to bude trvat nejméně dvacet let, než vymizí řidiči;
 5. Umělá inteligence – během tří až pěti let obrovský rozmach inteligentních systémů;
 6. Robotizace všeho během deseti let. Roboti jako všestranní pomocníci do domácnosti i na pracovištích; Robotické pečovatelky pro péči o děti a staré lidi, kteří už nebudou muset být v domovech důchodců. Robotické milenky a milenci už jsou hotoví a jdou do prodeje.
 7. Vertikální farmy k pěstování ovoce a zeleniny, obilovin a zrnin mají exponenciální potenciál;
 8. Využívání kvantové fyziky v PC a v čipech – masivní rozvoj využívání kvantové fyziky – poskytne až stotisíckrát vyšší výpočetní výkon; stoupne význam bigdat; Budou je využívat tzv. „Chytrá města“ – miliardy čipů budou v omítkách domů, v chodnících, vozovkách, v interiérech veřejných budov budou vytvářet inteligentní systém;
 9. Využívání kmenových buněk k pěstování náhradních orgánů,
 10. První geoinženýrské projekty proti globálnímu oteplování;
 11. Využívání biologických struktur pro bydlení; využívání biologických principů k pěstování bilologických komponent pro bydlení.
 12. Diagnostický přístroj v medicíně podobný lékařskému přístroji ze Star Treku.
 13. Biodegradabilní obaly všeho;
 14. Malé atomové elektrárny v činžovních domech či pro sídliště;
 15. Rozšíření velkokapacitního odsolování mořské vody a její čerpání do vnitrozemí;
 16. Vynalezení univerzální regenerační látky (léku) podle prof. Holého (elixír mládí);
 17. Internet věcí;
 18. Masivní rozmach dronů do mnoha oblastí života;
 19. Využívání principů biologie – fotosyntézy, funkce mitochondrií a dalších principů, využívání materiálů z přírody – např. materiál krovek cvrčků je pevný, pružný a nikdy se neošoupe. Vědci z něj chtějí konstruovat letadla.
 20. Chytré oblečení vytlačí tradiční výrobce oděvů i výrobce bílé techniky – praček, žehliček i sušiček.

Tyto trendy jsou zjevné, téměř jisté. Jen načasování je nejisté. Využijete je? Pokud Vám některé z námětů pomohly v inovacích, dejte vědět, redakce to ráda zveřejní.

PhDr. Karel Červený, MSc., MBA