Odebírat newsletter Navigace

Jaká bude budoucnost vaší firmy a investic?

Investoři, majitelé firem a top manažeři potřebují znát budoucnost nejbližších pět let. V televizi i v odborných časopisech se můžete dozvědět, že ve světě jsou tisíce velkých i malých investorů, kteří čekají, až bude trochu jasnější, jak se budou vyvíjet některé události a technologie. Podle toho pak vrhnou miliardy dolarů do oblastí, které budou slibovat zaručeně velký zisk a bezpečnost investice. Majitelé firem a top manažeři potřebují vědět, jaké bude za pět až deset let vnější prostředí – jaké budou příležitosti a hrozby. Co dalšího chtějí a potřebují investoři i vlastníci vědět?

29Klima

Například jaké bude v nejbližších deseti – dvaceti letech klima. Má cenu investovat do energetiky, která bude založena na celosvětovém oteplování nebo do energetiky založené na malé době ledové? A ještě hůře, co když bude po místech platit obojí a ta místa se budou střídat? Odborníci na klima se přou o výsledek, mnozí připouštějí všechny tři varianty. Co to prakticky může znamenat? Znamená to například, že se zdraží cena staveb ve městech, aby je bylo možné více ochlazovat či vytápět. Stoupne cena energií i její spotřeba. Vznikne tlak na vývoj nových stavebních materiálů řízených elektřinou, které díky zvolené frekvenci budou buďto hřát či chladit. Otázka investorů zní: „jak klima ovlivní demografii, zemědělství, bydlení, dopravu, turistiku, případně technologie“?

Už dnes je jasné, že exponenciálně přibude živelních katastrof. Zajišťovny a pojišťovny totálně změní princip a organizaci pojišťování. I to zvýší tlak na používání nových stavebních konstrukcí a použitých materiálů, které budou odolné vůči zemětřesení, hurikánům a jiným pohromám. Po místech se nová města zapustí do terénu i pod zem. V případě celosvětového výrazného oteplení budou ve všech nízko položených městech blízko oceánů 3D tiskárny tisknout tisíce kilometrů ochranných hrází.

Geopolitika

Jaká bude geopolitika příštích deseti let? Bude pokračovat ústup od globalizace a nastane rozvoj lokalizace. Budou se rozpadat tradiční velké celky jako EU a různé zájmové svazky, pravděpodobně budou vznikat nová zájmová sdružení států a regionů. Místo, aby země celého světa spolupracovaly na jeho rozvoji, patrně dojde ke zničujícím válkám, v nichž budou bojovat hlavně roboti a umělá inteligence. Záleží na tom, kdy vzniknou. Smyslem válek bude získat a upevnit moc v regionech a ve světě. Budou se měnit hranice států, poroste význam Číny, Indie, Iránu, Saudské arabské republiky a některých afrických zemí.

Filozofie – náboženství

Pokud evropské státy nebudou chránit svou kulturu vůči migrantům a vůči uprchlíkům, tak přestaneme veřejně slavit vánoce, budeme sundávat kříže z kostelů, muži přestanou být galantní k ženám a vyrostou nám tu mešity jako houby po dešti. Staneme se cizinci ve vlastní zemi. V reakci na to hrozí vznik fašistických stran a jiných „ismů“, občanské nepokoje až občanská válka. Autoři Pikora a Šichtářová, ve své knize (Robot na konci tunelu) tvrdí: „Je již celkem jisté, že budoucnost přinese nejen nové technologie, ale i náboženský fundamentalismus rozměrů, které dosud neznáme“.

Životní styl zákazníků i zaměstnanců

Životní styl se mění velmi rychle. Lidé častěji žijí singl či se berou mnohem později. Málo se navštěvují, zato si neustále píšou SMS a tweety. Stávají se otroky technologií a pěstují si na nich závislost. Chtějí všechno hned, nechce se jim na nic čekat. Častěji střídají zaměstnání a hledají optimální seberealizaci s mnoha benefity. Téměř žádné výrobky se neopravují, rovnou se vyhodí. Vše je spotřební, oblečení kupujeme na jednu sezónu, nakupováním si léčíme splín a stres. Mladí lidé mají menší potřebu vlastnit byt, dům či auto než jejich rodiče, raději je sdílejí. Část populace sportuje a živí se zdravě, větší část mlsá, přejídá se a kyne. Díky levným aerolinkám a otevřeným hranicím cestují milióny lidí po celém světě. Mnohde už nastal bod zvratu a turisty už nechtějí ani vidět, což je pro investory zajímavá zpráva. Což teprve, až se k cestujícím Číňanům připojí desítky miliónů Indů. Cestování bude mnohde utrpením, protože turisté budou vidět zase jen turisty, žádné místní obyvatele a všude hlavu na hlavě. Rozšířila se sdílená ekonomika typu Uber, AirBnB, P2P, apod. Všechny tyto změny životního stylu zásadně ovlivňují výrobce a poskytovatele služeb. Průmysl 4.0, AI a 3D tisk povede k ještě větší customizaci a individualizaci produktů při maximální efektivitě. Evropu přestanou křižovat tisíce kamionů s polotovary a zbožím, protože se vše bude tisknout v místě odběru.

Technologie

Pro většinu investorů a top manažerů je asi nejdůležitější, jak se budou rozvíjet stávající i nové technologie. U některých bude mít rozvoj exponenciální charakter, budou se šířit a zkvalitňovat skokově. A některé technologie zasáhnou všechny oblasti života – zvláště nové materiály, AI a kvantová fyzika. O nich jsme schopni s naprostou jistotou říci, že brzo masově vpadnou do našich životů. Jen nevíme přesně kdy a v jakém pořadí, což je z hlediska synergií naprosto zásadní.

Které konkrétní technologie to jsou? Většina technologií se vyvíjí postupně a pomalu – internet, nanotechnologie, genetika, vývoj léků a základní výzkum všeho. Avšak tři technologie vpadly do našich životů velice rychle – chytré telefony, 3D tiskárny a drony.

Chytré telefony zatím v sobě snoubí vše, co člověk může v práci a v soukromí potřebovat: komunikaci, PC, plánovač, zábavu, aplikace upozorňující na všechno možné, platbu zboží a identifikaci.

3D tiskárny byly původně zamýšleny pro kosmonauty na Mars, aby si tam z „marsovského“ prachu a pojidla mohli vytisknout obydlí, provozní místnosti a vlastně vše potřebné pro práci a život. A také byly plánovány k tištění některých prototypů nových výrobků v odděleních R&D. Na Mars se poletí až za šest či osm let a 3D tiskárny jsou všude. Za chvíli budou v každé domácnosti.

Další masivní technologií jsou drony. Ty se rozšiřují tak rychlým tempem, že každý měsíc přichází nějaká nová aplikace. Drony se miniaturizují i zvětšují, zkvalitňují a jejich masivnějšímu rozvoji brání jen absence mezinárodních předpisů o jejich létání.

Další průlomovým vynálezem je AI – umělá inteligence. Zabývají se jí vývojářské týmy na celém světě a vznikají stovky aplikací. Během dvou až tří let mají přijít už komplexní systémy AI, které porozumí člověku. Ty propojí všechno do jednoho systému Internetu věcí. AI bude brzo všude, kam se podíváte – ta nejchytřejší a nejvíce komplexní centra AI ovládnou všechny dílčí rozptýlené aplikace AI. Národní a podnikové centrály AI se budou se učit z internetu a ovládnou všechno poznání v něm obsažené, protože AI má schopnost se učit mnohem rychleji než lidé. Například mohou klonovat své periferní části, aby se věnovaly určitému problému. Takovou výhodu člověk nemá. Je zde hrozba, že AI ovládne 3D, drony i nanotechnologie a bude využívat i kvantovou fyziku.

Další velmi progresivní oblastí, která úzce souvisí s AI je virtuální realita, která nás bude obklopovat čím dál více. Dostane se všude tam, kde to bude dávat smysl, aby pracovníci mohli prožít emoce zákazníků, vidět všechny procesy výroby či služby, dokonce aby mohli simulovat budoucnost. Každý může mít svého avatara a žít svůj vylepšený život typu Second Life.

To vše je pro investory, vlastníky a top manažery důležité vědět. Avšak popis izolovaných událostí nemá vypovídací hodnotu o budoucnosti. Důležité jsou vzájemné synergie mezi událostmi.

Synergické mapy

Představte si, že v jednom roce nastane asi deset katastrofických a několik příznivých událostí, například: sopky na Islandu soptí celý rok; rok nelétají letadla; na polích se nic neurodí;  teroristé dvakrát odpálí „špinavou bombu“ v londýnské City; Evropou projdou další dva milióny migrantů a utečenců, rozšíří se pandemie „španělské chřipky“; dojde k válce Severní a Jižní Koreje se zapojením mocností; vynaleznou se biodegradabilní plasty; rozšíří se fotovoltaika ve spreji; rozšíří se super baterie; začnou proti sobě válčit národní a firemní umělé inteligence; dojde k objevu ohromného naleziště nějakého vzácného prvku; masově se rozšíří vertikální farmy; dojde k masové průmyslové výrobě nového nanomateriálu. Na pozadí toho všeho zpomalí Golfský proud a nastane malá doba ledová. To vše na sebe nějak působí a vytváří roztodivný mix s neuvěřitelnými výsledky a nečekanými dopady.

Když hledáte mezi událostmi vzájemné synergické efekty, zjistíte, že je to velmi složité. Jsou události, které mají na ostatní aspekty akcelerující vliv, na jiné zase brzdící. Navíc platí (podle paretova pravidla a teorie chaosu) zásada, že výsledný efekt závisí hlavně na tom, které události budou na prvních dvou až třech místech. Při stejných událostech, avšak v různém pořadí bude výsledek – dopad do reality úplně jiný. Za určitých okolností se může banální událost stát spouštěčem neuvěřitelné série událostí.

Jak si lze vytvořit plánovací scénář budoucnosti na pět let s cca 90% pravděpodobností pro vaše odvětví, obor a vaši firmu? Je to vůbec možné?

Experti predikují budoucnost

Od září se skupina expertů (v rámečku) na různé oblasti bude v rámci workshopu Řízení budoucnosti scházet s investory a top manažery a představovat své vize budoucích událostí a jejich přesahy do ostatních oblastí. Vždy po přednášce experta budeme manažerům pomáhat vytvářet tzv. synergické mapy událostí, které zatím nikdo jiný v Evropě nedělá. Ze synergických map budeme tvořit predikční scénáře na téma: „Co všechno se s jistotou 90 % stane během příštích šesti (2019 – 2025) let? A co všechno se s velkou pravděpodobností stane do roku 2030? Ze synergických map si manažeři vytvoří plánovací scénáře událostí ve světě, v Evropě, v ČR, v lokalitě, v odvětví a v oboru. Pak s nimi vytvoříme scénáře reakce, které budou obsahovat konkrétní plán, co dělat preventivně dopředu, jak jít některým událostem vstříc a vydělat na budoucích trendech a v případě krizových událostí typu „černých labutí“ jak minimalizovat škody. Více na www.creativity-innovation.com .

Synergické mapy, plánovací scénáře i scénáře reakce jsou obrovskou přidanou hodnotou workshopů, protože manažeři a investoři budou mít asi 90% jistotu, kam a kdy nasměrovat peníze, jak využít příležitosti, které jsou zatím ve stádiu slabých signálů budoucích trendů. Tím získají velkou konkurenční výhodu v tomto turbulentním světě. Schopnost vidět dál a za roh poskytuje obrovský náskok před ostatními. Budou moci s větší jistotou investovat do komodit, technologií, plánovat zdroje, připravovat zaměstnance, plánovat fúze, aliance, přesuny závodů, tvořit nové obchodní modely, vylepšovat marketing, vymýšlet nové koncepty i odvážné inovace apod. Prostě vytvářet dlouhodobé záměry s jistotou.

PhDr. Karel Červený, MSc., MBA